ျမန္မာျပည္၏ပထမဆံုး ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းပါဝင္ျပီး ရာသက္ပန္ေျမပိုင္မည့္ Kabaraye Executive Residence ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

ေစ်းကြက္အတြင္းေရာင္းခ်ေနေသာ စီးကရက္အမ်ဳိးမ်ဳိး (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

 ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ ႀကီးထြက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ က်န္း မာေရးဆုိင္ရာ သတိေပး႐ုပ္ပံုစာ သားမ်ား ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပမထားပါက ယခုလကစ၍ အေရးယူမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အား ကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၉ ရက္ တြင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနကလက္မွတ္ေရးထိုးသတင္းထုတ္ ျပန္ခဲ့သည့္ ‘‘ေဆးလိပ္ထုပ္တြင္ သတိေပး႐ုပ္ပံုႏွင့္ စာသားမ်ား ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္းဆုိင္ရာ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ’’အရ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ကစ၍ ယင္းအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအတုိင္းစတင္က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာသက္ခုိင္ဝင္းက ေျပာသည္။

‘‘လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္ ခဲ့တဲ့ ေျခာက္လျပည့္ေျမာက္တဲ့ ဒီေန႔မွာ စတင္အာဏာသက္ ေရာက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ေဆး လိပ္နဲ႔ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူ၊ ျဖန္႔ျဖဴးသူ (သို႔ မဟုတ္) ေရာင္းခ်သူအားလံုးဟာ  အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာပါအခ်က္ေတြ ကို တိတိက်က်လိုက္နာၾကဖို႔ျဖစ္ ပါတယ္။ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားကလည္း လုိအပ္တဲ့ ၫႊန္ၾကားလႊာ ထုတ္ျပန္ေပးတာ၊ ဌာနအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာ၊ မ်က္ျခည္ မျပတ္ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈတာေတြကို ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေဆးလိပ္ထုပ္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ သတိေပး႐ုပ္ပံုႏွင့္ စာသားပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္းသည္ စက္ တင္ဘာ ၁ ရက္၌ စတင္အသက္ ဝင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဈးကြက္ထဲရွိ ထုတ္လုပ္ၿပီးသား ေဆးလိပ္ ထုပ္မ်ားကို လာမည့္ ေျခာက္လ အတြင္း ရွင္းလင္းႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထဲ တြင္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ သတိ ေပးခ်က္႐ုပ္ပံုႏွင့္ စာသားမ်ားကို ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္းဘူးခြံ မ်ား၏ ေရွ႕၊ ေနာက္ မ်က္ႏွာျပင္ ဧရိယာ၌ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္၊ ျပည္သူမ်ား၏အျမင္တြင္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီး ေသာက္သံုးျခင္း၏ အႏၲရာယ္မွာ ပိုမိုနည္းပါးသည္ဟု ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အမွတ္တံဆိပ္လကၡဏာမ်ား ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရန္၊ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးသတိေပးခ်က္႐ုပ္ပံု ၁၀ ခုကို အလွည့္က်ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ ယင္း႐ုပ္ပံုႏွင့္ စာသားမ်ားကို ေဆးရြက္ႀကီးထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ထုတ္ပိုးခြံမ်ားအားလံုးေပၚ၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္တုိ႔ပါရွိသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ား မလိုက္နာ ပါက ၂၀၀၆ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆး ရြက္ႀကီးပစၥည္း ေသာက္သံုးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအရ ပထမအ ႀကိမ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါက ေငြဒဏ္အနည္းဆံုး က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းမွ က်ပ္ ငါးေသာင္းအထိ လည္း ေကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ႏွင့္အ ထက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါက ၂ ႏွစ္ ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္အထိ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္အ နည္းဆံုး က်ပ္ငါးေသာင္းမွ ႏွစ္သိန္းအထိလည္းေကာင္း ခ်မွတ္ အေရးယူမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ ဥပေဒဟာ အ ေရးယူမႈအပိုင္းမွာ အားနည္းပါ တယ္။ အခုဥပေဒမွာပါတဲ့အခ်က္ ေတြကလည္း တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ဆုိရင္ ေတာ္ေတာ္ေလး အားနည္း ပါတယ္။ ေပးတဲ့ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ ေတြက အားနည္းတဲ့အတြက္ အခုအသစ္ျပန္ေရးဆြဲဖို႔လည္း ျပင္ဆင္ေနပါတယ္’’ဟု ျပည္သူ႔က်န္း မာေရးဦးစီးဌာန၊ က်န္းမာေရးအ ဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာသူဇာခ်စ္တင္က ေျပာသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေဆးလိပ္ဘူးခြံမ်ား၊ အထုပ္ပိုးမ်ားေပၚတြင္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ သတိေပးခ်က္မ်ားကို ႐ုပ္ပံုႏွင့္စာသားတြဲ၍ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ လက္ရွိ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးေနသူမ်ားႏွင့္ စတင္စမ္းသပ္ေသာက္သံုးလိုသူ လူငယ္မ်ားအတြက္ပါ ေဆးလိပ္အႏၲရာယ္ကို ထင္ရွားစြာသိရွိၿပီး ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈ ေလ်ာ့ နည္းလာျခင္း စေသာအက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆးလိပ္ ေဆးရြက္ႀကီးေသာက္သံုးမႈ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္မားလ်က္ရွိၿပီး ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ရပ္အ ျဖစ္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ၂၀၁၄ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လူဦး ေရ၏ ၂၆ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိ ကာ ကြမ္းစားသံုးမႈရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၄၃ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

 ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:7Day Daily

#Unicode Version
ဈေးကွက်အတွင်းရောင်းချနေသော စီးကရက်အမျိုးမျိုး (ဓာတ်ပုံ − နစ်ကီ)

 ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက် ကြီးထွက်ပစ္စည်းများတွင် ကျန်း မာရေးဆိုင်ရာ သတိပေးရုပ်ပုံစာ သားများ ပုံနှိပ်ဖော်ပြမထားပါက ယခုလကစ၍ အရေးယူမည်ဖြစ် ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အား ကစားဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။

၂၀၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ရက် တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလက်မှတ်ရေးထိုးသတင်းထုတ် ပြန်ခဲ့သည့် ‘‘ဆေးလိပ်ထုပ်တွင် သတိပေးရုပ်ပုံနှင့် စာသားများ ပုံနှိပ်ဖော်ပြခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့် ကြော်ငြာစာ’’အရ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်ကစ၍ ယင်းအမိန့်ကြော်ငြာစာအတိုင်းစတင်ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်းက ပြောသည်။

‘‘လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန် ခဲ့တဲ့ ခြောက်လပြည့်မြောက်တဲ့ ဒီနေ့မှာ စတင်အာဏာသက် ရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ဆေး လိပ်နဲ့ ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူ၊ ဖြန့်ဖြူးသူ (သို့ မဟုတ်) ရောင်းချသူအားလုံးဟာ  အမိန့်ကြော်ငြာစာပါအချက်တွေ ကို တိတိကျကျလိုက်နာကြဖို့ဖြစ် ပါတယ်။ ဌာနဆိုင်ရာများကလည်း လိုအပ်တဲ့ ညွှန်ကြားလွှာ ထုတ်ပြန်ပေးတာ၊ ဌာနအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာ၊ မျက်ခြည် မပြတ်စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုတာတွေကို ဆောင်ရွက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်’’ဟု ၎င်းက ပြောသည်။

ဆေးလိပ်ထုပ်များတွင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတိပေးရုပ်ပုံနှင့် စာသားပုံနှိပ်ဖော်ပြခြင်းသည် စက် တင်ဘာ ၁ ရက်၌ စတင်အသက် ဝင်မည်ဖြစ်သော်လည်း ဈေးကွက်ထဲရှိ ထုတ်လုပ်ပြီးသား ဆေးလိပ် ထုပ်များကို လာမည့် ခြောက်လ အတွင်း ရှင်းလင်းနိုင်ရန် အချိန် ပေးထားကြောင်း သိရသည်။

ယင်းအမိန့်ကြော်ငြာစာထဲ တွင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတိ ပေးချက်ရုပ်ပုံနှင့် စာသားများကို ဆေးရွက်ကြီးထွက် ပစ္စည်းဘူးခွံ များ၏ ရှေ့၊ နောက် မျက်နှာပြင် ဧရိယာ၌ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖော်ပြရန်၊ ပြည်သူများ၏အမြင်တွင် ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီး သောက်သုံးခြင်း၏ အန္တရာယ်မှာ ပိုမိုနည်းပါးသည်ဟု ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေနိုင်သော အမှတ်တံဆိပ်လက္ခဏာများ ဖော်ပြခြင်း မပြုရန်၊ ရွေးချယ်ထားသော ကျန်းမာရေးသတိပေးချက်ရုပ်ပုံ ၁၀ ခုကို အလှည့်ကျထည့်သွင်းဖော်ပြရန်နှင့် ယင်းရုပ်ပုံနှင့် စာသားများကို ဆေးရွက်ကြီးထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ထုတ်ပိုးခွံများအားလုံးပေါ်၌ ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်တို့ပါရှိသည်။

ယင်းအချက်များ မလိုက်နာ ပါက ၂၀၀၆ ဆေးလိပ်နှင့် ဆေး ရွက်ကြီးပစ္စည်း သောက်သုံးမှု ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေအရ ပထမအ ကြိမ် ပြစ်မှုကျူးလွန်ပါက ငွေဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်နှစ်သောင်းမှ ကျပ် ငါးသောင်းအထိ လည်း ကောင်း၊ ဒုတိယအကြိမ်နှင့်အ ထက် ပြစ်မှုကျူးလွန်ပါက ၂ နှစ် ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်အထိ ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်အ နည်းဆုံး ကျပ်ငါးသောင်းမှ နှစ်သိန်းအထိလည်းကောင်း ချမှတ် အရေးယူမည်ဖြစ်သည်။

‘‘ကျွန်မတို့ရဲ့ ဥပဒေဟာ အ ရေးယူမှုအပိုင်းမှာ အားနည်းပါ တယ်။ အခုဥပဒေမှာပါတဲ့အချက် တွေကလည်း တချို့နေရာတွေမှာ ဆိုရင် တော်တော်လေး အားနည်း ပါတယ်။ ပေးတဲ့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ် တွေက အားနည်းတဲ့အတွက် အခုအသစ်ပြန်ရေးဆွဲဖို့လည်း ပြင်ဆင်နေပါတယ်’’ဟု ပြည်သူ့ကျန်း မာရေးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးအ ဆင့်မြှင့်တင်ရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာသူဇာချစ်တင်က ပြောသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဆေးလိပ်ဘူးခွံများ၊ အထုပ်ပိုးများပေါ်တွင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတိပေးချက်များကို ရုပ်ပုံနှင့်စာသားတွဲ၍ထင်ရှားစွာ ဖော်ပြခြင်းဖြင့် လက်ရှိ ဆေးလိပ်သောက်သုံးနေသူများနှင့် စတင်စမ်းသပ်သောက်သုံးလိုသူ လူငယ်များအတွက်ပါ ဆေးလိပ်အန္တရာယ်ကို ထင်ရှားစွာသိရှိပြီး ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှု လျော့ နည်းလာခြင်း စသောအကျိုးများ ဖြစ်ထွန်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးလိပ် ဆေးရွက်ကြီးသောက်သုံးမှု ရာခိုင်နှုန်းမြင့်မားလျက်ရှိပြီး ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ရပ်အ ဖြစ် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ၂၀၁၄ လေ့လာချက်များအရ ဆေးလိပ် သောက်သုံးမှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ လူဦး ရေ၏ ၂၆ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိ ကာ ကွမ်းစားသုံးမှုရာခိုင်နှုန်းမှာ ၄၃ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။


 ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:7Day Daily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top