ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ Facility အမ်ားဆံုးပါတဲ့ ကမၻာ့အဆင့္မီ Diamond Inya Palace ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပြဲၾကီး
×

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တစ္ခုတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကေလးတစ္ဦး (ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

 ႏုိင္ငံတစ္၀န္းအသက္(၁၇)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးလုပ္သားဦးေရ ၁ ဒသမ ၁ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္တြင္ လုပ္ကိုင္သူဦးေရ ေျခာက္သိန္းရွိေန ေၾကာင္း အလုပ္သမားလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။


အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ ႀကီးဌာနက ၂၀၁၅ အတြင္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ လုပ္သားအင္အား၊ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ေက်ာင္းၿပီး လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္မႈ အကူးအ ေျပာင္းဆန္းစစ္ျခင္း စစ္တမ္းအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အ ထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ စစ္တမ္းေဖာ္ျပမႈ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အသက္ (၁၇)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးဦးေရ ၁၂ သန္းေက်ာ္ရွိရာမွ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ ကေလးလုပ္သားဦးေရ ၁ ဒသမ ၂ သန္း (၁,၁၂၅,၆၆၁ ဦး)ရွိကာ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ကေလးဦးေရ ၆၁၆,၈၁၅ ဦး ရွိေနသည္ဟု ဆုိသည္။

အႏၲရာယ္ရွိေသာ အလုပ္ဆုိသည္မွာ ကေလးမ်ား၏႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာကုိ အကာအကြယ္ကင္းမဲ့ေစေသာ (သို႔မဟုတ္) လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အလဲြသုံးမႈျဖစ္ေစ သည့္ အလုပ္အ ကိုင္၊ ေျမေအာက္၊ေရေအာက္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ျမင့္မားသည့္ေန ရာမ်ား(သို႔မဟုတ္)ပိတ္ေလွာင္ထားေသာေနရာ၊ အႏၲရာယ္ရွိေသာ စက္ယႏၲရား၊ ကိရိယာတန္ ဆာပလာမ်ား (သို႔မဟုတ္)လူအားျဖင့္ ေလးလံသည့္၀န္စည္မ်ား တင္ခ်သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရ ေသာ လုပ္ငန္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရေသာ လုပ္ငန္း၊ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ညကာလမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္ ဟု ယင္းအစီရင္ခံစာက အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ ဆုိထားသည္။

ထို႔ျပင္ စုစုေပါင္းကေလးလုပ္ သားဦးေရ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းကေလးအလုပ္သမားမ်ား၏ ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ လုပ္ခလစာရ အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ ၿပီး က်န္ဦးေရသည္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ ငန္း (သို႔မဟုတ္) လုပ္ခမရေသာ မိသားစု၀င္ လုပ္သားမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရ သိရ သည္။

၎တုိ႔သည္ တစ္ပတ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၅၂ နာရီခန္႔ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနၾကရၿပီး ကေလးမ်ား၏ ၂၄ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၃၃ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ တစ္ပတ္လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္နာရီ ၆၀ ခန္႔အထိ လုပ္ကုိင္ေနၾကရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးလုပ္သား မ်ားတစ္ရက္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္သည္ ၈ နာရီမွ ၁၀ နာရီခန္႔ထိ ရွိေနသည္။

၎တုိ႔၏ လုပ္ခရရွိမႈမွာ လည္း ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္နာရီ လွ်င္ ၄၀၀ က်ပ္ခန္႔ရရွိတတ္ၾကၿပီး ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၆၀၀ က်ပ္ခန္႔ ရရွိေၾကာင္း ဆုိသည္။

ယင္း အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးအလုပ္သ မားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္မႈတို႔၌ စိုးရိမ္စ ရာအေနအထားရွိေနသည္ဟု အ လုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူ မ်ားက သုံးသပ္သည္။

ကေလးအလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အားနည္းျခင္း၊ ပညာေရးစနစ္အားနည္းျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ကေလးလုပ္သားဦး ေရ ျမင့္တက္လာၿပီး အႏၲရာယ္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားလာေစခဲ့သည္ဟု အလုပ္သ မားအေရး ကြၽမ္းက်င္သူ ဦးေအာင္လင္းက ေျပာသည္။

‘‘အႏၲရာယ္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ ေရာက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနၾကရတဲ့ ကေလး အလုပ္သမားေတြအ တြက္ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မယ့္ ဥပေဒက မရွိေသးဘူး။ အခုရွိေန တာက အလုပ္႐ုံနဲ႔ အလုပ္သမား ဥပေဒပဲ ရွိတယ္။ ဒီဥပေဒကအႏၲ ရာယ္ရွိလုပ္ငန္းခြင္ထဲက ကေလး ေတြအတြက္ ကာဘာမျဖစ္ဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ ကေလးအလုပ္သမားေတြ အခြင့္အေရးနဲ႔ ရပိုင္ခြင့္ေတြအ တြက္ ခုိင္မာတိက်တဲ့ ဥပေဒေတြ  ကုိ အျမန္ဆုံးျပ႒ာန္းႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ တယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ILO)ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ကေလးအလုပ္သမားပ ေပ်ာက္ေရးစီမံခ်က္ ေရးဆဲြလုပ္ ေဆာင္ေနေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ ကေလးအလုပ္သ မားပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ယင္းလုပ္ သားမ်ား အခြင့္အေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္း စြာ ထုတ္ေဖာ္ခ်ျပသင့္သည္ဟု အ လုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္သူ မ်ားက ေျပာသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:7Day Daily

#Unicode Version
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ခုတွင် လုပ်ကိုင်နေသော ကလေးတစ်ဦး (ဓာတ်ပုံ - ဂျေမောင်မောင်(အမရပူရ))

 နိုင်ငံတစ်ဝန်းအသက်(၁၇)နှစ်အောက် ကလေးလုပ်သားဦးရေ ၁ ဒသမ ၁ သန်းကျော်ရှိပြီး အန္တရာယ်ရှိသောအလုပ်တွင် လုပ်ကိုင်သူဦးရေ ခြောက်သိန်းရှိနေ ကြောင်း အလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ သတင်းရရှိသည်။


အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီး ကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန် ကြီးဌာနက ၂၀၁၅ အတွင်းကောက်ယူခဲ့သည့် လုပ်သားအင်အား၊ ကလေးလုပ်သားနှင့် ကျောင်းပြီး လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မှု အကူးအ ပြောင်းဆန်းစစ်ခြင်း စစ်တမ်းအစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်ရာတွင် အ ထက်ပါအချက်အလက်များ ပါဝင် လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

အဆိုပါ စစ်တမ်းဖော်ပြမှု တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အသက် (၁၇)နှစ်အောက် ကလေးဦးရေ ၁၂ သန်းကျော်ရှိရာမှ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေရသည့် ကလေးလုပ်သားဦးရေ ၁ ဒသမ ၂ သန်း (၁,၁၂၅,၆၆၁ ဦး)ရှိကာ အန္တရာယ်ရှိသော အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ ကလေးဦးရေ ၆၁၆,၈၁၅ ဦး ရှိနေသည်ဟု ဆိုသည်။

အန္တရာယ်ရှိသော အလုပ်ဆိုသည်မှာ ကလေးများ၏ရုပ်ပိုင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို အကာအကွယ်ကင်းမဲ့စေသော (သို့မဟုတ်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလွဲသုံးမှုဖြစ်စေ သည့် အလုပ်အ ကိုင်၊ မြေအောက်၊ရေအောက်နှင့် အန္တရာယ်ရှိသော မြင့်မားသည့်နေ ရာများ(သို့မဟုတ်)ပိတ်လှောင်ထားသောနေရာ၊ အန္တရာယ်ရှိသော စက်ယန္တရား၊ ကိရိယာတန် ဆာပလာများ (သို့မဟုတ်)လူအားဖြင့် လေးလံသည့်ဝန်စည်များ တင်ချသယ်ယူပို့ဆောင်ရ သော လုပ်ငန်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်သော နေရာများတွင် လုပ်ကိုင်ရသော လုပ်ငန်း၊ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ညကာလများတွင် လုပ်ကိုင်ရသည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်သည် ဟု ယင်းအစီရင်ခံစာက အဓိပ္ပာယ် ဖွင့် ဆိုထားသည်။

ထို့ပြင် စုစုပေါင်းကလေးလုပ် သားဦးရေ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကျေးလက်ဒေသတွင် နေထိုင်သူများ ဖြစ်သည်ဟု ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။

ယင်းကလေးအလုပ်သမားများ၏ ၅၇ ရာခိုင်နှုန်းသည် လုပ်ခလစာရ အလုပ်သမားများဖြစ် ပြီး ကျန်ဦးရေသည် ကိုယ်ပိုင်လုပ် ငန်း (သို့မဟုတ်) လုပ်ခမရသော မိသားစုဝင် လုပ်သားများဖြစ် ကြောင်း အစီရင်ခံစာအရ သိရ သည်။

၎င်းတို့သည် တစ်ပတ်လျှင် ပျမ်းမျှ ၅၂ နာရီခန့် အလုပ်လုပ် ကိုင်နေကြရပြီး ကလေးများ၏ ၂၄ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၃၃ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းမှာ တစ်ပတ်လျှင် အလုပ်ချိန်နာရီ ၆၀ ခန့်အထိ လုပ်ကိုင်နေကြရသည်။

ထို့ကြောင့် ကလေးလုပ်သား များတစ်ရက် အလုပ်လုပ်ချိန်သည် ၈ နာရီမှ ၁၀ နာရီခန့်ထိ ရှိနေသည်။

၎င်းတို့၏ လုပ်ခရရှိမှုမှာ လည်း ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်နာရီ လျှင် ၄၀၀ ကျပ်ခန့်ရရှိတတ်ကြပြီး ကျောက်မျက်နှင့် သတ္တုတူးဖော်မှု လုပ်ငန်းများတွင် ၆၀၀ ကျပ်ခန့် ရရှိကြောင်း ဆိုသည်။

ယင်း အစီရင်ခံစာအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကလေးအလုပ်သ မားများ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အန္တရာယ် ထိန်းကျောင်းနိုင်မှုတို့၌ စိုးရိမ်စ ရာအနေအထားရှိနေသည်ဟု အ လုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်သူ များက သုံးသပ်သည်။

ကလေးအလုပ်သမားများ နှင့်ပတ်သက်၍ ဥပဒေနှင့်အညီ ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ရန် အားနည်းခြင်း၊ ပညာရေးစနစ်အားနည်းခြင်း များကြောင့် ကလေးလုပ်သားဦး ရေ မြင့်တက်လာပြီး အန္တရာယ်ရှိ လုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်မှုများလာစေခဲ့သည်ဟု အလုပ်သ မားအရေး ကျွမ်းကျင်သူ ဦးအောင်လင်းက ပြောသည်။

‘‘အန္တရာယ်ရှိ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ရောက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေကြရတဲ့ ကလေး အလုပ်သမားတွေအ တွက် အကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ့် ဥပဒေက မရှိသေးဘူး။ အခုရှိနေ တာက အလုပ်ရုံနဲ့ အလုပ်သမား ဥပဒေပဲ ရှိတယ်။ ဒီဥပဒေကအန္တ ရာယ်ရှိလုပ်ငန်းခွင်ထဲက ကလေး တွေအတွက် ကာဘာမဖြစ်ဘူး။ ဒါ ကြောင့် ကလေးအလုပ်သမားတွေ အခွင့်အရေးနဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေအ တွက် ခိုင်မာတိကျတဲ့ ဥပဒေတွေ  ကို အမြန်ဆုံးပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့ လိုအပ် တယ်’’ဟု ၎င်းကပြောသည်။

အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (ILO)နှင့် ပူးပေါင်းကာ ကလေးအလုပ်သမားပ ပျောက်ရေးစီမံချက် ရေးဆွဲလုပ် ဆောင်နေကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။

သို့သော် ကလေးအလုပ်သ မားပပျောက်ရေးနှင့် ယင်းလုပ် သားများ အခွင့်အရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေမှုများနှင့် ပွင့်လင်း စွာ ထုတ်ဖော်ချပြသင့်သည်ဟု အ လုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်သူ များက ပြောသည်။


ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:7Day Daily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top