ISM ေက်ာင္းအနီးရွိ ရာသက္ပန္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းရမည့္ Grand Mya Kan Thar ကြန္ဒိုအထူးအေရာင္းျပပြဲၾကီး (AYA Home Loan ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ၁၅ ႏွစ္ အရစ္က် ဝယ္ယူႏိုင္မည္)
×

စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းပါသည္။ ပထမဦးစြာ သင္ ၏ ေမြးလႏွင့္ေမြးရက္ အား မည္သည့္ အေကာင္ က ကိုယ္ စားျပဳသည္ ကို ရွာေဖြရန္ျဖစ္ပါသည္။
ဆိုလိုသည္ မွာ သင္ ၏ ေမြးေန႔သည္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ဆိုပါစို႔။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္
မ်ား  ထဲတြင္ ရွာေဖြေသာ အခါ မတ္လ ၂၅ ရက္ သည္ ေၾကာင္ ဟူ၍ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ မ်ားမွ ေၾကာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပထားသည့္ အခ်က္မ်ား ကို ဖတ္႐ႈၿပီး သင္၏ အမူအက်င့္
မ်ား၊ အက်င့္စ႐ိုက္ မ်ားႏွင့္ တုိက္ဆိုင္မႈ ရွိ /မရွိ စစ္ေဆးႏုိင္ပါသည္ ။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ျဖစ္လိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္
ပါ သည္။
ဇန္န၀ါရီလ
၀၁ – ၀၉ ေခြး ၁၀ – ၂၄ ႂကြက္ ၂၅ – ၃၁ ျခေသၤ့

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၀၁ – ၀၅ ေၾကာင္ ၀၆ – ၁၄ ခ်ိဳးငွက္ ၁၅ – ၂၁ လိပ္ ၂၂ – ၂၈ က်ားသစ္နက္


မတ္
၀၁ – ၁၂ ေမ်ာက္
၁၃ – ၁၅ ျခေသၤ့
၁၆ – ၂၃ ႂကြက္
၂၄ – ၃၁ ေၾကာင္

ဧၿပီ
၀၁ – ၀၃ ေခြး
၀၄ – ၁၄ က်ားသစ္နက္
၁၅ – ၂၆ ႂကြက္
၂၇ – ၃၀ လိပ္

ေမ
၀၁ – ၁၃ ေမ်ာက္
၁၄ – ၂၁ ခ်ိဳးငွက္
၂၂ – ၃၁ ျခေသၤ့

ဇြန္
၀၁ – ၀၃ ႂကြက္
၀၄ – ၁၄ လိပ္
၁၅ – ၂၀ ေခြး
၂၁ – ၂၄ ေမ်ာက္
၂၅ – ၃၀ ေၾကာင္

ဇူလိုင္
၀၁ – ၀၉ ႂကြက္
၁၀ – ၁၅ ေခြး
၁၆ – ၂၆ ခ်ိဳးငွက္
၂၇ – ၃၁ ေၾကာင္

ၾသဂုတ္
၀၁ – ၁၅ ေမ်ာက္
၁၆ – ၂၅ ႂကြက္
၂၆ – ၃၁ လိပ္

စက္တင္ဘာ
၀၁ – ၁၄ ခ်ိဳးငွက္
၁၅ – ၂၇ ေၾကာင္
၂၈ – ၃၀ ေခြး

ေအာက္တိုဘာ
၀၁ – ၁၅ ေမ်ာက္
၁၆ – ၂၇ လိပ္
၂၈ – ၃၁ က်ားသစ္နက္

ႏို၀င္ဘာ
၀၁ – ၁၆ ျခေသၤ့
၁၇ – ၃၀ ေၾကာင္

ဒီဇင္ဘာ
၀၁ – ၁၆ ေခြး
၁၇ – ၂၅ ေမ်ာက္
၂၆ – ၃၁ ခ်ိဳးငွက္

ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား
  ေခြး
အကယ္၍ သင္၏ေမြးရက္ သည္ ေခြး ၿဖစ္ပါက အလြန္ သစၥာရွိၿပီး သေဘာေကာင္းသူျဖစ္သည္။ သင္၏ သစၥာ ရွိမႈကို လံုး၀ သံသယျဖစ္စရာ မလိုေပ။ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ကာ အလုပ္ ကို ေလး စား သူျဖစ္ၿပီး ပင္ကို စိတ္ရင္းအားျဖင့္ လည္း ႐ိုးသားသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။
အမ်ားတကာႏွင့္ ဆက္ဆံရာ တြင္ မိမိကုိယ္ မိမိ ႐ိုက်ိဳး၊ ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံတတ္သူ လည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း မ်ား အလယ္တြင္ အားလံုး ၏ ခ်စ္ခင္မႈကို ရယူႏိုင္စြမ္း ရွိၿပီး ၀တ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္း လိုက္ဖက္သည့္ အ၀တ္အစားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္တတ္သည္။
အသစ္အဆန္း ကို မက္ေမာ တတ္သူျဖစ္သျဖင့္ ေခတ္ေပၚ အ၀တ္အစား မ၀ယ္ႏိုင္သည့္ အခါမ်ားတြင္ စိတ္ ဓာတ္က်ေလ့ ရွိသည္။ ဘ၀ ကို သက္သက္ သာသာ ေက်ာ္ျဖတ္သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး အေပါင္းအသင္း မ်ား အလယ္ တြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူ လည္း ျဖစ္သည္။ သိကၡာ ရွိေသာ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ သာ ေပါင္းသင္းေလ့ ရွိသူ လည္း ျဖစ္သည္။

ႂကြက္
အကယ္၍ သင္၏ ေမြးရက္ သည္ ႂကြက္ ၿဖစ္ပါက သင္သည္ အေပါင္းအသင္း မ်ား အား ေနာက္ေျပာင္ တတ္ သူ ျဖစ္သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္တတ္ေသာ အေငြ႕အသက္မ်ား သင့္ မ်က္၀န္းတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရသည့္ အတြက္ လူ တုိင္း ကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လူ အမ်ားက သင္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းရန္ လိုလားၾကၿပီး လူစံုသည့္ ပြဲလမ္းသဘင္ မ်ားတြင္လည္း သင္ ရွိေနေစရန္ လိုလားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သင္သည္ စိတ္ဆတ္သူျဖစ္သည္။
သင္ႏွင့္ စကားေျပာရန္ အေပါင္း အသင္းမ်ားက စကားလံုး ကို ေရြးခ်ယ္ေျပာမွသာျဖစ္သည္။ စကား အမွား မခံ။ တစ္စံု တစ္ေယာက္ က စကားမွားေျပာမိလွ်င္ လည္း ခြင့္လႊတ္ႏိုင္စြမ္း မရွိသူျဖစ္သည္။

ျခေသၤ့
အကယ္၍ သင္၏ေမြးရက္ သည္ ျခေသၤ့  ၿဖစ္ခဲ့လွ်င္ သင္သည္ ျခေသၤ့၏ သေဘာထားႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ကို လိုလားႏွစ္သက္သူ ျဖစ္သည္။ ရန္ကို ေရွာင္ရွားေလ့ ရွိၿပီး တင္းမာမႈ အေျခအေနမ်ိဳးကို ပါ လက္ မခံတတ္သူျဖစ္သည္။
အိမ္တြင္း မွာထက္ အျပင္မွာ ေပ်ာ္ေမြ႕သူျဖစ္ၿပီး တစ္ေနရာတည္း တြင္ ၾကာရွည္ေနရန္ မလိုလားသူ လည္း ျဖစ္ သည္။ ေမြးရာပါ ေခါင္းေဆာင္ဗီဇ ရွိသူ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ အေပါင္းအသင္း မ်ားအား အလုပ္ တြင္က်ယ္ေစရန္ နည္းပရိယာယ္ ႂကြယ္၀စြာျဖင့္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းႏုိင္သူလည္း ျဖစ္သည္။
သူတစ္ပါး ၏ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈ ကို လိုလားၿပီး တစ္စံုတစ္ေယာက္ က ကုိယ့္ ကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီ ဆိုလွ်င္ ကုိယ္က သူ ဂ႐ုစိုက္တာ ထက္ အဆေပါင္းမ်ား စြာ တံု႔ျပန္မႈေပးသည္။ စိတ္သေဘာေကာင္းလြန္းျခင္းေၾကာင့္ အေပါင္း အသင္း မ်ားက ေျမႇာက္ပင့္ေစခိုင္းတတ္သည္ ကို အထူး သတိျပဳပါ။

ေၾကာင္
အကယ္၍ သင္ ၏ ေမြးရက္ သည္ ေၾကာင္ ၿဖစ္ပါက သင္ သည္ အလြန္အမင္း ခ်စ္ခင္ဖြယ္ေကာင္း သူျဖစ္ သည္။ တစ္ခါ တစ္ရံ တြင္ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုၿပီး ရွက္ေနတတ္သည္။ ျဖတ္ထိုးဉာဏ္ ရွိသည္။ တစ္ေယာက္ တည္း ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ ေနရသည္မ်ားကို ပိုၿပီး လိုလားသည္။
အရာရာ ကို ေစ့ေစစပ္စပ္ သိလိုစိတ္ ျပင္းျပၿပီး တစ္စံုတစ္ခု ကို ေလ့လာၿပီ ဆိုလွ်င္ ေရဆံုးေရဖ်ား လုိက္ တတ္ သည္။ ပံုမွန္ အေနအထားျဖင့္ သင္သည္ ေအးေဆး တည္ၿငိမ္သူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေျခအေန အရ လိုအပ္လာပါက မီးေတာင္ တစ္ခု ေပါက္ကြဲ သလို ေပါက္ကြဲႏုိင္စြမ္း ရွိသူလည္း ျဖစ္သည္။
 ေခတ္မီ အ၀တ္အစား မ်ားကို ႏွစ္သက္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ မွ မိတ္ေဆြမ်ား က သင့္အား ေခတ္မီသူ တစ္ဦး အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေရာေထြးေနတတ္ေသာ္လည္း သူစိမ္းမ်ားႏွင့္ စကားေျပာ ဆိုရန္ ၀န္ေလးတတ္သည္။ အေပါင္းအသင္း ေပါင္းရာတြင္ လူေရြးေပါင္းတတ္သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

လိပ္
အကယ္၍ သင္၏ ေမြးရက္သည္ လိပ္ ၿဖစ္ပါက သင္သည္ အရာရာ ကို အေကာင္းျမင္တတ္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး စိတ္ႏွလံုးေကာင္း ရွိသူျဖစ္သည္။ သင္ ၏ ၾကင္နာမႈ မ်ားကို သင့္ပတ္၀န္းက်င္ က အၿမဲတေစ ဂ႐ုျပဳမိၾကၿပီး ကုိယ္တုိင္ က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ျမတ္ႏိုးသူျဖစ္သည္။
တစ္စံု တစ္ေယာက္ မွားေနသည္ ကို ျမင္ဦးေတာ့ ျပဳျပင္ေပးရန္ ၀န္ေလးသူျဖစ္သည္။ မည္သူႏွင့္ မွ် ထိပ္ တိုက္ ရင္ဆုိင္မႈ မျပဳလို။ ထို႔ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ မွ မိတ္ေဆြမ်ား က သင့္အား ခ်စ္ခင္ၾကသည္။
လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ အေၾကာင္းကို ေနာက္ကြယ္ မွာ အတင္း မေျပာတတ္။ မည္သူ႔ အေပၚ မဆို ခ်စ္ခင္ မႈေတြ ေပးအပ္ေသာ္ လည္း ကုိယ့္ အေပၚမွာ မည္သူ ကမွ် တံု႔ျပန္မႈ မရွိ။ အရာရာ မွာ ရက္ေရာသူ တစ္ဦး ျဖစ္ သည္။
ခ်ိဳးငွက္
အကယ္၍ သင္ ၏ ေမြးရက္ သည္ ခ်ိဳးငွက္ ၿဖစ္ခဲ့လွ်င္ သင္သည္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္တတ္ေလ့ ရွိၿပီး ဘ၀တြင္ ကံေကာင္းသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေန က မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစကာ မူ ေပ်ာ္ ရႊင္ေနေလ့ ရွိၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ ၏ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈႏွင့္ ကင္းကြာေနတတ္သည္။
 ေရာက္ေလရာ တုိင္းတြင္ ကိုယ့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား ကို မွ်ေ၀ တတ္သူျဖစ္သည္။ အေပါင္း အသင္းမ်ားၾကားတြင္ ကုိယ္က ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြမ်ား အေရးႀကံဳတိုင္း ႏွစ္သိမ့္ အားေပးတတ္သူ လည္း ျဖစ္သည္။ အေပၚစီး ဆက္ဆံမႈ ကို မလိုလား။
ဤသို႔ ဆက္ဆံ တတ္သူမ်ားႏွင့္ ေ၀းေအာင္ေနတတ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္ တတ္သည္။ အထူး သတိျပဳရန္ မွာ သင္သည္ ခ်စ္လြယ္တတ္သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

က်ားသစ္နက္
အကယ္၍ သင္၏ ေမြးရက္သည္ က်ားသစ္နက္ ၿဖစ္ပါက သင္သည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္တတ္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ ဖိအားမ်ား မည္မွ်ပင္ မ်ားျပားေစကာ မူ အလြယ္တကူ ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္း ရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ တြင္ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ အတင္းေျပာရသည္ကို ၀ါသနာပါသည္။
ဆႏၵရွိသည့္ အတုိင္း ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားတတ္ေသာ္လည္း သင့္ ဆႏၵ မွာ ရံဖန္ရံခါ တြင္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ႏုိင္ စြမ္း မရွိ။ ယင္း ကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေန တြင္ မိတ္ေဆြ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပား တတ္သည္။ အခက္ အခဲ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ မိတ္ေဆြမ်ား ကို ကူညီတတ္သူျဖစ္သည္။

ေမ်ာက္
အကယ္၍ သင္၏ ေမြးရက္သည္ ေမ်ာက္ ၿဖစ္ပါက သင္သည္ စိတ္ မရွည္တတ္၊ တက္ႂကြမႈ လြန္ကဲသူျဖစ္ သည္။ အရာရာ ကို အျမန္ဆံုး ၿပီးေျမာက္လုိုသူျဖစ္သည္။ ႐ိုးသားေသာ ႏွလံုးသား ပိုင္ရွင္ျဖစ္ၿပီး အမ်ား၏ အာ႐ံုစိုက္မႈကို ခံယူလိုသူလည္း ျဖစ္သည္။
မိမိ လံုၿခံဳမႈ ကို အထူး ဂ႐ုစုိက္တတ္သူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကုိယ့္ ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အၿငိအစြန္း ရွိ လာၿပီ ဆိုလွ်င္ လူတုိင္းကို လိုက္ၿပီးေျဖရွင္း တတ္သူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ အလုပ္ကို မဆို မလုပ္ ခင္ ကတည္းက သတိႀကီးစြာ ထားတတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။
ဆဌမ အာ႐ံု ၏ ႏိႈးေဆာ္မႈေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ျခင္းမွ ကင္းေ၀းတတ္သည္။ ေငြေၾကး ကို တန္ဖိုး ထားတတ္သူ မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:(Inspire Myanmar)

#Unicode Version
စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါသည်။ ပထမဦးစွာ သင် ၏ မွေးလနှင့်မွေးရက် အား မည်သည့် အကောင် က ကိုယ် စားပြုသည် ကို ရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဆိုလိုသည် မှာ သင် ၏ မွေးနေ့သည် မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ ဆိုပါစို့။ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်
များ  ထဲတွင် ရှာဖွေသော အခါ မတ်လ ၂၅ ရက် သည် ကြောင် ဟူ၍ တွေ့ရပါလိမ့်မည်။

ရှင်းလင်းချက် များမှ ကြောင်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းပြထားသည့် အချက်များ ကို ဖတ်ရှုပြီး သင်၏ အမူအကျင့်
များ၊ အကျင့်စရိုက် များနှင့် တိုက်ဆိုင်မှု ရှိ /မရှိ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည် ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ဖြစ်လိမ့်မည် ဟု မျှော်လင့်
ပါ သည်။
ဇန်နဝါရီလ
၀၁ – ၀၉ ခွေး ၁၀ – ၂၄ ကြွက် ၂၅ – ၃၁ ခင်္သြေ့

ဖေဖော်ဝါရီလ ၀၁ – ၀၅ ကြောင် ၀၆ – ၁၄ ချိုးငှက် ၁၅ – ၂၁ လိပ် ၂၂ – ၂၈ ကျားသစ်နက်


မတ်
၀၁ – ၁၂ မျောက်
၁၃ – ၁၅ ခင်္သြေ့
၁၆ – ၂၃ ကြွက်
၂၄ – ၃၁ ကြောင်

ဧပြီ
၀၁ – ၀၃ ခွေး
၀၄ – ၁၄ ကျားသစ်နက်
၁၅ – ၂၆ ကြွက်
၂၇ – ၃၀ လိပ်

မေ
၀၁ – ၁၃ မျောက်
၁၄ – ၂၁ ချိုးငှက်
၂၂ – ၃၁ ခင်္သြေ့

ဇွန်
၀၁ – ၀၃ ကြွက်
၀၄ – ၁၄ လိပ်
၁၅ – ၂၀ ခွေး
၂၁ – ၂၄ မျောက်
၂၅ – ၃၀ ကြောင်

ဇူလိုင်
၀၁ – ၀၉ ကြွက်
၁၀ – ၁၅ ခွေး
၁၆ – ၂၆ ချိုးငှက်
၂၇ – ၃၁ ကြောင်

သြဂုတ်
၀၁ – ၁၅ မျောက်
၁၆ – ၂၅ ကြွက်
၂၆ – ၃၁ လိပ်

စက်တင်ဘာ
၀၁ – ၁၄ ချိုးငှက်
၁၅ – ၂၇ ကြောင်
၂၈ – ၃၀ ခွေး

အောက်တိုဘာ
၀၁ – ၁၅ မျောက်
၁၆ – ၂၇ လိပ်
၂၈ – ၃၁ ကျားသစ်နက်

နိုဝင်ဘာ
၀၁ – ၁၆ ခင်္သြေ့
၁၇ – ၃၀ ကြောင်

ဒီဇင်ဘာ
၀၁ – ၁၆ ခွေး
၁၇ – ၂၅ မျောက်
၂၆ – ၃၁ ချိုးငှက်

ရှင်းလင်းချက်များ
  ခွေး
အကယ်၍ သင်၏မွေးရက် သည် ခွေး ဖြစ်ပါက အလွန် သစ္စာရှိပြီး သဘောကောင်းသူဖြစ်သည်။ သင်၏ သစ္စာ ရှိမှုကို လုံး၀ သံသယဖြစ်စရာ မလိုပေ။ အလုပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရိုးသားဖြောင့်မတ်ကာ အလုပ် ကို လေး စား သူဖြစ်ပြီး ပင်ကို စိတ်ရင်းအားဖြင့် လည်း ရိုးသားသူ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။
အများတကာနှင့် ဆက်ဆံရာ တွင် မိမိကိုယ် မိမိ ရိုကျိုး၊ နှိမ့်ချ ဆက်ဆံတတ်သူ လည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း များ အလယ်တွင် အားလုံး ၏ ချစ်ခင်မှုကို ရယူနိုင်စွမ်း ရှိပြီး ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လည်း လိုက်ဖက်သည့် အဝတ်အစားများကို ရွေးချယ်တတ်သည်။
အသစ်အဆန်း ကို မက်မော တတ်သူဖြစ်သဖြင့် ခေတ်ပေါ် အဝတ်အစား မဝယ်နိုင်သည့် အခါများတွင် စိတ် ဓာတ်ကျလေ့ ရှိသည်။ ဘ၀ ကို သက်သက် သာသာ ကျော်ဖြတ်သူများ ဖြစ်ပြီး အပေါင်းအသင်း များ အလယ် တွင် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူ လည်း ဖြစ်သည်။ သိက္ခာ ရှိသော အပေါင်းအသင်းများနှင့် သာ ပေါင်းသင်းလေ့ ရှိသူ လည်း ဖြစ်သည်။

ကြွက်
အကယ်၍ သင်၏ မွေးရက် သည် ကြွက် ဖြစ်ပါက သင်သည် အပေါင်းအသင်း များ အား နောက်ပြောင် တတ် သူ ဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်တတ်သော အငွေ့အသက်များ သင့် မျက်ဝန်းတွင် တွေ့မြင်နေရသည့် အတွက် လူ တိုင်း ကို ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
ထို့ကြောင့် လူ အများက သင်နှင့် ပေါင်းသင်းရန် လိုလားကြပြီး လူစုံသည့် ပွဲလမ်းသဘင် များတွင်လည်း သင် ရှိနေစေရန် လိုလားကြသည်။ သို့သော် သင်သည် စိတ်ဆတ်သူဖြစ်သည်။
သင်နှင့် စကားပြောရန် အပေါင်း အသင်းများက စကားလုံး ကို ရွေးချယ်ပြောမှသာဖြစ်သည်။ စကား အမှား မခံ။ တစ်စုံ တစ်ယောက် က စကားမှားပြောမိလျှင် လည်း ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်း မရှိသူဖြစ်သည်။

ခင်္သြေ့
အကယ်၍ သင်၏မွေးရက် သည် ခင်္သြေ့  ဖြစ်ခဲ့လျှင် သင်သည် ခင်္သြေ့၏ သဘောထားနှင့် ဆန့်ကျင်စွာ ငြိမ်း ချမ်းရေး ကို လိုလားနှစ်သက်သူ ဖြစ်သည်။ ရန်ကို ရှောင်ရှားလေ့ ရှိပြီး တင်းမာမှု အခြေအနေမျိုးကို ပါ လက် မခံတတ်သူဖြစ်သည်။
အိမ်တွင်း မှာထက် အပြင်မှာ ပျော်မွေ့သူဖြစ်ပြီး တစ်နေရာတည်း တွင် ကြာရှည်နေရန် မလိုလားသူ လည်း ဖြစ် သည်။ မွေးရာပါ ခေါင်းဆောင်ဗီဇ ရှိသူ ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင် တွင် အပေါင်းအသင်း များအား အလုပ် တွင်ကျယ်စေရန် နည်းပရိယာယ် ကြွယ်ဝစွာဖြင့် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်သူလည်း ဖြစ်သည်။
သူတစ်ပါး ၏ ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှု ကို လိုလားပြီး တစ်စုံတစ်ယောက် က ကိုယ့် ကို ဂရုစိုက်ပြီ ဆိုလျှင် ကိုယ်က သူ ဂရုစိုက်တာ ထက် အဆပေါင်းများ စွာ တုံ့ပြန်မှုပေးသည်။ စိတ်သဘောကောင်းလွန်းခြင်းကြောင့် အပေါင်း အသင်း များက မြှောက်ပင့်စေခိုင်းတတ်သည် ကို အထူး သတိပြုပါ။

ကြောင်
အကယ်၍ သင် ၏ မွေးရက် သည် ကြောင် ဖြစ်ပါက သင် သည် အလွန်အမင်း ချစ်ခင်ဖွယ်ကောင်း သူဖြစ် သည်။ တစ်ခါ တစ်ရံ တွင် လိုအပ်သည်ထက် ပိုပြီး ရှက်နေတတ်သည်။ ဖြတ်ထိုးဉာဏ် ရှိသည်။ တစ်ယောက် တည်း ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် နေရသည်များကို ပိုပြီး လိုလားသည်။
အရာရာ ကို စေ့စေစပ်စပ် သိလိုစိတ် ပြင်းပြပြီး တစ်စုံတစ်ခု ကို လေ့လာပြီ ဆိုလျှင် ရေဆုံးရေဖျား လိုက် တတ် သည်။ ပုံမှန် အနေအထားဖြင့် သင်သည် အေးဆေး တည်ငြိမ်သူ ဖြစ်သည်။ သို့သော် အခြေအနေ အရ လိုအပ်လာပါက မီးတောင် တစ်ခု ပေါက်ကွဲ သလို ပေါက်ကွဲနိုင်စွမ်း ရှိသူလည်း ဖြစ်သည်။
 ခေတ်မီ အဝတ်အစား များကို နှစ်သက်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင် မှ မိတ်ဆွေများ က သင့်အား ခေတ်မီသူ တစ်ဦး အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရောထွေးနေတတ်သော်လည်း သူစိမ်းများနှင့် စကားပြော ဆိုရန် ဝန်လေးတတ်သည်။ အပေါင်းအသင်း ပေါင်းရာတွင် လူရွေးပေါင်းတတ်သူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။

လိပ်
အကယ်၍ သင်၏ မွေးရက်သည် လိပ် ဖြစ်ပါက သင်သည် အရာရာ ကို အကောင်းမြင်တတ်သူ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး စိတ်နှလုံးကောင်း ရှိသူဖြစ်သည်။ သင် ၏ ကြင်နာမှု များကို သင့်ပတ်ဝန်းကျင် က အမြဲတစေ ဂရုပြုမိကြပြီး ကိုယ်တိုင် က ငြိမ်းချမ်းရေး ကို မြတ်နိုးသူဖြစ်သည်။
တစ်စုံ တစ်ယောက် မှားနေသည် ကို မြင်ဦးတော့ ပြုပြင်ပေးရန် ဝန်လေးသူဖြစ်သည်။ မည်သူနှင့် မျှ ထိပ် တိုက် ရင်ဆိုင်မှု မပြုလို။ ထို့ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် မှ မိတ်ဆွေများ က သင့်အား ချစ်ခင်ကြသည်။
လူတစ်ဦး တစ်ယောက် အကြောင်းကို နောက်ကွယ် မှာ အတင်း မပြောတတ်။ မည်သူ့ အပေါ် မဆို ချစ်ခင် မှုတွေ ပေးအပ်သော် လည်း ကိုယ့် အပေါ်မှာ မည်သူ ကမျှ တုံ့ပြန်မှု မရှိ။ အရာရာ မှာ ရက်ရောသူ တစ်ဦး ဖြစ် သည်။
ချိုးငှက်
အကယ်၍ သင် ၏ မွေးရက် သည် ချိုးငှက် ဖြစ်ခဲ့လျှင် သင်သည် ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်တတ်လေ့ ရှိပြီး ဘဝတွင် ကံကောင်းသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ က မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကာ မူ ပျော် ရွှင်နေလေ့ ရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင် ၏ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုနှင့် ကင်းကွာနေတတ်သည်။
 ရောက်လေရာ တိုင်းတွင် ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုများ ကို မျှေ၀ တတ်သူဖြစ်သည်။ အပေါင်း အသင်းများကြားတွင် ကိုယ်က ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေများ အရေးကြုံတိုင်း နှစ်သိမ့် အားပေးတတ်သူ လည်း ဖြစ်သည်။ အပေါ်စီး ဆက်ဆံမှု ကို မလိုလား။
ဤသို့ ဆက်ဆံ တတ်သူများနှင့် ဝေးအောင်နေတတ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက် တတ်သည်။ အထူး သတိပြုရန် မှာ သင်သည် ချစ်လွယ်တတ်သူ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။

ကျားသစ်နက်
အကယ်၍ သင်၏ မွေးရက်သည် ကျားသစ်နက် ဖြစ်ပါက သင်သည် လျှို့ဝှက်တတ်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင် ဖိအားများ မည်မျှပင် များပြားစေကာ မူ အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း ရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ တွင် အပေါင်းအသင်းများနှင့် အတင်းပြောရသည်ကို ဝါသနာပါသည်။
ဆန္ဒရှိသည့် အတိုင်း ဖြစ်အောင် ကြိုးစားတတ်သော်လည်း သင့် ဆန္ဒ မှာ ရံဖန်ရံခါ တွင် လက်တွေ့ဖြစ်နိုင် စွမ်း မရှိ။ ယင်း ကဲ့သို့သော အခြေအနေ တွင် မိတ်ဆွေ အချို့နှင့် ဆက်ဆံရေး ပျက်ပြား တတ်သည်။ အခက် အခဲ ကြုံတွေ့နေရသော မိတ်ဆွေများ ကို ကူညီတတ်သူဖြစ်သည်။

မျောက်
အကယ်၍ သင်၏ မွေးရက်သည် မျောက် ဖြစ်ပါက သင်သည် စိတ် မရှည်တတ်၊ တက်ကြွမှု လွန်ကဲသူဖြစ် သည်။ အရာရာ ကို အမြန်ဆုံး ပြီးမြောက်လိုသူဖြစ်သည်။ ရိုးသားသော နှလုံးသား ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး အများ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ခံယူလိုသူလည်း ဖြစ်သည်။
မိမိ လုံခြုံမှု ကို အထူး ဂရုစိုက်တတ်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကိုယ့် ဂုဏ်သတင်းနှင့် ပတ်သက် ၍ အငြိအစွန်း ရှိ လာပြီ ဆိုလျှင် လူတိုင်းကို လိုက်ပြီးဖြေရှင်း တတ်သူ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မည်သည့် အလုပ်ကို မဆို မလုပ် ခင် ကတည်းက သတိကြီးစွာ ထားတတ်သူများ ဖြစ်သည်။
ဆဌမ အာရုံ ၏ နှိုးဆော်မှုကြောင့် အန္တရာယ် ကျရောက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးတတ်သည်။ ငွေကြေး ကို တန်ဖိုး ထားတတ်သူ များလည်း ဖြစ်သည်။


ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:(Inspire Myanmar)
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top