ရန္ကင္းျမိဳ ႔နယ္ရွိ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ GOLDEN CITY အေရာင္းျပပြဲၾကီး
×

 ေရွာက္ခ်ိကန္ကေတာ့ လမ္းကို အျပစ္တင္သည္။ ““ဒီေနရာက နည္းနည္းေခါင္တယ္၊ သြားေရးလာေရးလည္း ခက္တယ္””ဟု ေရွာက္က ေျပာသည္။ သူ႔ေနာက္မွာေတာ့ ၾကက္ၿခံတစ္ခုႏွင့္ ေျပာင္းခင္းမ်ားကုိ ျမင္ေနရသည္။


 ေရွာက္မွာ အသက္ (၄၃) ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အသက္သံုးဆယ္ေက်ာ္သည္ အထိ အိမ္ေထာင္ မက်ေသးသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ားကို နားမည့္ငွက္ မရွိသည့္ အကိုင္းလြတ္မ်ားဟု ေခၚၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကုိ အသက္ႏွစ္ ဆယ္ေက်ာ္လွ်င္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး မိသားစုအေရး ႀကိဳးပမ္းသူတစ္ဦး အျဖစ္ ျမင္လိုသည့္ အစဥ္အလာ ရွိေနသည္။

 ေရွာက္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း အမ္ဟြီခ႐ိုင္ရွိ ေ၀းလံသီေခါင္ေသာ ေလာက္ယာ ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူ ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာ၀န္းက်င္တြင္ ေျမလမ္းမ်ားသာ ရွိေနသည္။


လူပ်ဳိႀကီး ေက်းရြာ

ဘဲအိုႀကီးဟု အဓိပၸာယ္ရသည့္ ေလာက္ယာကို ေဒသတြင္းတြင္ လူပ်ဳိႀကီးေက်းရြာဟု ေခၚဆိုေနၾကသည္။ လူဦးေရ (၁၆၀၀) အနက္ အိမ္ေထာင္မရွိသည့္ အမ်ဳိးသား အသက္ (၃၀) မွ (၅၅) ႏွစ္ၾကား (၁၁၂) ဦး ရွိေနေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေက်းရြာသား (၁၀၀)ေက်ာ္ အိမ္ေထာင္မရွိေသးေၾကာင္း ေရွာက္က ေျပာသည္။

 ““ဇနီးတစ္ေယာက္ရဖို႔က မလြယ္ဘူး။ အမ်ဳိးသမီးေတြက အလုပ္လုပ္ဖို႔ တျခားကုိ ထြက္သြားၿပီ၊ ဘယ္သူ႔သြားယူရမလဲ””ဟု ၄င္းကေျပာသည္။ ၿပီးေတာ့ ေရွာက္က လမ္းကို အျပစ္တင္ျပန္သည္။ ““ဒီမွာက သြားေရးလာေရး ခက္ခဲတယ္။ မိုးရြာရင္ ျမစ္ကို ျဖတ္လို႔မရေတာ့ ဘူး။ ဘယ္အမ်ိဳးသမီးကမွ ဒီမွာ အေျခမခ်ခ်င္ၾကဘူး””ဟု ေရွာက္က ဆက္ေျပာသည္။

 ေလာက္ယာေက်းရြာ ေ၀းလံသီေခါင္ျခင္း မရွိလွ်င္လည္း ေရွာက္တစ္ေယာက္ အိမ္ေထာင္က်ရန္ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ေခ်။ တ႐ုတ္တြင္ အမ်ဳိးသားဦးေရက အမ်ဳိးသမီးဦေရထက္ ပိုမ်ားေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိန္းကေလး(၁၀၀) ဦးလွ်င္ ေယာက်္ားေလး(၁၁၅) ဦး ရွိေနသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ သမီး မိန္းကေလးထက္ သားေယာက်္ားေလးကုိ ပိုမိုႏွစ္သက္သည့္ ဓေလ့ရွိေနျခင္းႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အစိုးရ၏ တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလးတစ္ေယာက္ႏႈန္း မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ မိဘမ်ားသည္ သမီးမိန္းကေလး ေမြးေတာ့မွန္း သိရွိပါက ကိုယ္၀န္ဖ်က္ျခင္းတို႔ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားမွ စၿပီး ေယာက်္ားေလးဦးေရသာ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္။

မ၀လြန္း၊ မပိန္လြန္း

သားသမီးမ်ား အိမ္ေထာင္က်ေရးတြင္ မိဘမ်ားက အေရးပါေသာ က႑မွ ပါ၀င္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေအာင္သြယ္မ်ားလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ေရွာက္သည္ ေအာင္သြယ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ၿပီး အိမ္ေထာင္က်ေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့ဖူးသည္။ ““အမ်ိဳးသမီးတခ်ဳိ႕ ေအာင္သြယ္ေတြက တဆင့္ ဒီကိုလာၾကတယ္။ သြားေရးလာေရး အဆင္မေျပေတာ့ ေရာက္ၿပီး သိပ္မၾကာခင္ ျပန္သြားၾကတာပဲ””ဟု ေရွာက္က ေျပာသည္။

ခ်စ္သူရွိခဲ့ဖူးျခင္း ရွိမရွိ ေမးျမန္းသည့္အခါတြင္ ေရွာက္က ရွိခဲ့ဖူးေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီး ျဖစ္သူက ေလာက္ယာသည္ အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္ဟု ၀န္ခံခဲ့သည္။ ေအာင္သြယ္မွ တစ္ဆင့္ ေတြ႕ခြင့္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးသည္ ၀လည္းမ၀၊ ပိန္လည္း မပိန္ေၾကာင္း ေရွာက္က ေျပာသည္။

အန္ဟြီ ခ႐ိုင္သားမ်ားသည္ ရွန္ဟိုင္းရွိ လူေနမႈဘ၀ကို အားက်သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ လစာပိုရရန္ ရွန္ဟိုင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္တတ္ၾကသည္။ ျပန္လာသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ထပ္ၿပီးမွ ျပန္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်န္ေနခဲ့သူမ်ား

အမ်ဳိးသားမ်ား ထဲတြင္လည္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္အတြက္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္႐ိုးရာ အစဥ္အလာအရ အသက္အရြယ္ႀကီးေသာ မိဘမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေက်းရြာမွ တစ္ဖ၀ါးမွ မခြာဘဲ ဆက္လက္ေနထုိင္သည့္ အမ်ဳိးသားမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

 ေရွာက္သည္ ဦးေလး ျဖစ္သူကိုငဲ့ၿပီး ေက်းရြာတြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ““ကၽြန္ေတာ္သာ မရွိရင္ သူ႔ကုိ ေကၽြးေမြးမယ့္ သူရွိမွာ မဟုတ္ဘူး””ဟု ေရွာက္က ေျပာသည္။ ေက်းလက္ေဒသတြင္ မ်ဳိးဆက္ေဟာင္းကို မ်ဳိးဆက္သစ္က ေလးစား႐ိုေသရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ခုိင္မာေသာ အစဥ္အလာ မိသားစုထက္ ပိုအေရးႀကီးတာ မရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္းဖ်င္က ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အသက္အရြယ္ အိုမင္းေနသည့္ မိဘမ်ားထံသို႔ ပံုမွန္သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း မရွိသည့္ သားသမီးမ်ားကို အျပစ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွန္ဟိုင္း အစိုးရက မၾကာေသးမီတြင္ သတိေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

 ေလာက္ယာသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ တစ္ခုတည္းေသာ လူပ်ိဳႀကီး ေက်းရြာေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ ေလာက္ယာသည္ တ႐ုတ္ ေက်းလက္ေဒသ၏ ၀ိေရာဓိ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပေနသည္။ ဆင္းရဲမဲြေတသည့္ အေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ ေျမယာကို ခင္တြယ္မႈ၊ က်ား/မဦး ေရမညီမွ်မႈႏွင့္ အသက္အရြယ္ ႀကီးေနေသာ ေဆြမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ေစာင့္ေရွာက္မည့္ တာ၀န္တုိ႔ကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။  ထုိ႔ျပင္မေကာင္းမြန္ေသာ လမ္းမ်ားကို လည္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုရဦးမည္ ျဖစ္သည္။  

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: BBC

#Unicode Version

 ရှောက်ချိကန်ကတော့ လမ်းကို အပြစ်တင်သည်။ ““ဒီနေရာက နည်းနည်းခေါင်တယ်၊ သွားရေးလာရေးလည်း ခက်တယ်””ဟု ရှောက်က ပြောသည်။ သူ့နောက်မှာတော့ ကြက်ခြံတစ်ခုနှင့် ပြောင်းခင်းများကို မြင်နေရသည်။


 ရှောက်မှာ အသက် (၄၃) နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် အသက်သုံးဆယ်ကျော်သည် အထိ အိမ်ထောင် မကျသေးသည့် အမျိုးသားများကို နားမည့်ငှက် မရှိသည့် အကိုင်းလွတ်များဟု ခေါ်ကြသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် အမျိုးသားတစ်ဦးကို အသက်နှစ် ဆယ်ကျော်လျှင် အိမ်ထောင်ပြုပြီး မိသားစုအရေး ကြိုးပမ်းသူတစ်ဦး အဖြစ် မြင်လိုသည့် အစဉ်အလာ ရှိနေသည်။


 ရှောက်သည် တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း အမ်ဟွီခရိုင်ရှိ ဝေးလံသီခေါင်သော လောက်ယာ ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူ ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာဝန်းကျင်တွင် မြေလမ်းများသာ ရှိနေသည်။

လူပျိုကြီး ကျေးရွာ


ဘဲအိုကြီးဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည့် လောက်ယာကို ဒေသတွင်းတွင် လူပျိုကြီးကျေးရွာဟု ခေါ်ဆိုနေကြသည်။ လူဦးရေ (၁၆၀၀) အနက် အိမ်ထောင်မရှိသည့် အမျိုးသား အသက် (၃၀) မှ (၅၅) နှစ်ကြား (၁၁၂) ဦး ရှိနေကြောင်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် စစ်တမ်းတစ်ခုတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ကျေးရွာသား (၁၀၀)ကျော် အိမ်ထောင်မရှိသေးကြောင်း ရှောက်က ပြောသည်။


 ““ဇနီးတစ်ယောက်ရဖို့က မလွယ်ဘူး။ အမျိုးသမီးတွေက အလုပ်လုပ်ဖို့ တခြားကို ထွက်သွားပြီ၊ ဘယ်သူ့သွားယူရမလဲ””ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ပြီးတော့ ရှောက်က လမ်းကို အပြစ်တင်ပြန်သည်။ ““ဒီမှာက သွားရေးလာရေး ခက်ခဲတယ်။ မိုးရွာရင် မြစ်ကို ဖြတ်လို့မရတော့ ဘူး။ ဘယ်အမျိုးသမီးကမှ ဒီမှာ အခြေမချချင်ကြဘူး””ဟု ရှောက်က ဆက်ပြောသည်။


 လောက်ယာကျေးရွာ ဝေးလံသီခေါင်ခြင်း မရှိလျှင်လည်း ရှောက်တစ်ယောက် အိမ်ထောင်ကျရန် လွယ်ကူမည် မဟုတ်ချေ။ တရုတ်တွင် အမျိုးသားဦးရေက အမျိုးသမီးဦရေထက် ပိုများနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မိန်းကလေး(၁၀၀) ဦးလျှင် ယောကျ်ားလေး(၁၁၅) ဦး ရှိနေသည်။


တရုတ်နိုင်ငံတွင် သမီး မိန်းကလေးထက် သားယောကျ်ားလေးကို ပိုမိုနှစ်သက်သည့် ဓလေ့ရှိနေခြင်းနှင့် ကွန်မြူနစ်ပါတီ အစိုးရ၏ တစ်အိမ်ထောင် ကလေးတစ်ယောက်နှုန်း မူဝါဒများကြောင့် မိဘများသည် သမီးမိန်းကလေး မွေးတော့မှန်း သိရှိပါက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်များမှ စပြီး ယောကျ်ားလေးဦးရေသာ ပိုမိုများပြားလာခဲ့သည်။

မဝလွန်း၊ မပိန်လွန်း


သားသမီးများ အိမ်ထောင်ကျရေးတွင် မိဘများက အရေးပါသော ကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာများတွင် အောင်သွယ်များလည်း ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ရှောက်သည် အောင်သွယ်များကို ဆက်သွယ်ပြီး အိမ်ထောင်ကျရေး ကြိုးပမ်းခဲ့ဖူးသည်။ ““အမျိုးသမီးတချို့ အောင်သွယ်တွေက တဆင့် ဒီကိုလာကြတယ်။ သွားရေးလာရေး အဆင်မပြေတော့ ရောက်ပြီး သိပ်မကြာခင် ပြန်သွားကြတာပဲ””ဟု ရှောက်က ပြောသည်။


ချစ်သူရှိခဲ့ဖူးခြင်း ရှိမရှိ မေးမြန်းသည့်အခါတွင် ရှောက်က ရှိခဲ့ဖူးသော်လည်း အမျိုးသမီး ဖြစ်သူက လောက်ယာသည် အခြေချနေထိုင်ရန် မသင့်လျော်သော နေရာဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ဖူးသည်ဟု ဝန်ခံခဲ့သည်။ အောင်သွယ်မှ တစ်ဆင့် တွေ့ခွင့်ရခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးသည် ဝလည်းမဝ၊ ပိန်လည်း မပိန်ကြောင်း ရှောက်က ပြောသည်။


အန်ဟွီ ခရိုင်သားများသည် ရှန်ဟိုင်းရှိ လူနေမှုဘဝကို အားကျသူများ ဖြစ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် လစာပိုရရန် ရှန်ဟိုင်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တတ်ကြသည်။ ပြန်လာသူများလည်း ရှိသည်။ သို့သော် လက်ထပ်ပြီးမှ ပြန်လာကြခြင်း ဖြစ်သည်။

ချန်နေခဲ့သူများ

အမျိုးသားများ ထဲတွင်လည်း ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူများလည်း ရှိသည်။ သို့သော် အလုပ်အတွက် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ တရုတ်ရိုးရာ အစဉ်အလာအရ အသက်အရွယ်ကြီးသော မိဘများကို စောင့်ရှောက်ရန် ကျေးရွာမှ တစ်ဖဝါးမှ မခွာဘဲ ဆက်လက်နေထိုင်သည့် အမျိုးသားများလည်း ရှိနေသည်။

 ရှောက်သည် ဦးလေး ဖြစ်သူကိုငဲ့ပြီး ကျေးရွာတွင် ဆက်လက်နေထိုင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ““ကျွန်တော်သာ မရှိရင် သူ့ကို ကျွေးမွေးမယ့် သူရှိမှာ မဟုတ်ဘူး””ဟု ရှောက်က ပြောသည်။ ကျေးလက်ဒေသတွင် မျိုးဆက်ဟောင်းကို မျိုးဆက်သစ်က လေးစားရိုသေရန် လိုအပ်ကြောင်း သွန်သင်ဆုံးမမှုများ ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။

ခိုင်မာသော အစဉ်အလာ မိသားစုထက် ပိုအရေးကြီးတာ မရှိကြောင်း တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင်းဖျင်က ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ အသက်အရွယ် အိုမင်းနေသည့် မိဘများထံသို့ ပုံမှန်သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်း မရှိသည့် သားသမီးများကို အပြစ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှန်ဟိုင်း အစိုးရက မကြာသေးမီတွင် သတိပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။

 လောက်ယာသည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ တစ်ခုတည်းသော လူပျိုကြီး ကျေးရွာတော့ မဟုတ်ချေ။ လောက်ယာသည် တရုတ် ကျေးလက်ဒေသ၏ ဝိရောဓိ အခြေအနေကို ဖော်ပြနေသည်။ ဆင်းရဲမွဲတေသည့် အခြေအနေမှ လွတ်မြောက်ရန် ကြိုးပမ်းမှု၊ မြေယာကို ခင်တွယ်မှု၊ ကျား/မဦး ရေမညီမျှမှုနှင့် အသက်အရွယ် ကြီးနေသော ဆွေမျိုးများအပေါ် စောင့်ရှောက်မည့် တာဝန်တို့ကို မြင်တွေ့နေရသည်။  ထို့ပြင်မကောင်းမွန်သော လမ်းများကို လည်း ထည့်သွင်းပြောဆိုရဦးမည် ဖြစ်သည်။  

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: BBC
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top