iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×

  ေက်ာင္းေနအရြယ္က ေလးငယ္မ်ားအလုပ္လုပ္ကုိင္ေန မႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစေရးအ တြက္ ေက်ာင္းမထားသည့္မိဘ ကို အေရးယူႏိုင္သည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းရန္အပါအ၀င္လုပ္ငန္းခြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရန္ ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ ကႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္သည့္ အ လုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမွရရွိခဲ့ေၾကာင္း ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္အ လုပ္သမား၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအး ေမာင္ကေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိး ရအဖြဲ႕က ဦးစီး၍ ‘အလုပ္ရွင္အ လုပ္သမားေကာင္းမြန္ေသာဆက္ ဆံေရးဆီမွ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရးဖံြံ႕ၿဖိဳးမႈဆီသုိ႔’ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆရာစံပလာဇာတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၇ရက္ႏွင့္ ၁၈ရက္ တို႔၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ား ထြက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ သည္။

‘‘ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ လိုက္ရင္ အႀကံျပဳခ်က္ေတြထဲမွာ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးေတြ ကို ေက်ာင္းမပုိ႔တဲ့မိဘေတြကိုအ ေရးယူႏုိင္မယ့္ဥပေဒျပ႒ာန္းဖုိ႔ပါ တယ္။ အလုပ္သမားေတြေနထုိင္ ဖုိ႔အတြက္ အိမ္ရာေတြ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ပါတယ္။ လူမႈဖူလုံေရးစနစ္ပိုမုိေကာင္းမြန္ဖုိ႔ အစုိးရမဟုတ္တဲ့ လူမႈဖူလုံေရးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ဘုတ္အဖြဲ႕တစ္ခုဖြဲ႕စည္းေပးဖို႔လုိပါတယ္။ ဥပေဒလုိအပ္ခ်က္ေတြ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ကိစၥေတြပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တျခားေကာင္းမြန္တဲ့တင္ျပခ်က္ေတြရွိတယ္။ ဒါေတြကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီးဘယ္လိုအေကာင္းဆုံးလုပ္ႏုိင္မလဲဆုိတာ အစုိးရအဖြဲ႕က ဆုံးျဖတ္သြားပါမယ္’’ဟု ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာသည္။


ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလး မ်ားသည္ ဥပေဒအရလည္း လုပ္ ငန္းခြင္တြင္၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ ခြင့္မရွိသကဲ့သုိ႔ အစုိးရကလည္း ယင္းကေလးမ်ားအတြက္လိုအပ္ သည့္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္၍ ေက်ာင္းျပင္ပမေရာက္ရွိေစရန္ ၾကပ္မတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေထာက္ျပအႀကံျပဳမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန အၿငိမ္းစားဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသက္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ဥပေဒအရ ထိန္းေက်ာင္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ မိဘေတြက (၁၄)ႏွစ္ ေအာက္ကေလးေတြကို ေက်ာင္း ပုိ႔ရတယ္။ ဒီအရြယ္က ဘယ္လိုအ လုပ္မွ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခြင့္မရွိ ပါဘူး။ ရပ္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းကသူေတြကလည္း အဲဒီအရြယ္ကေလးေတြေက်ာင္းမွာရွိေနလား၊ အျပင္ ေရာက္ေနလားဆုိတာေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔တာ၀န္ရွိပါတယ္’’ဟု၎က ေျပာသည္။

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနစရာ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဏ္ေခ်းေငြ ရယူလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးႏွင့္အစုိးရက စုိက္ထုတ္ကူညီီေပးႏုိင္ေရးကိစၥမ်ားကို အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ားက အႀကံျပဳခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ အလုပ္သမားဥပ ေဒမ်ားသည္ ဆက္စပ္ဥပေဒတစ္ ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား အဓိပၸာယ္လြဲမွား မႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္အျငင္း ပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္း ေၾကာင့္ အျမန္ဆုံးျပင္ဆင္ေရးဆြဲ မႈမ်ားျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု အလုပ္ သမားေရးရာဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားကေထာက္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ သို႔ တက္ေရာက္လာသည့္အ လုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားႏွင့္သက္ ဆုိင္ရာနယ္ပယ္အလုိက္ကၽြမ္း က်င္သူမ်ားက အႀကံျပဳမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ကာ တုိင္း ေဒသႀကီးအဆင့္မွ လုပ္ေဆာင္ ေပးႏုိင္မည့္အခ်က္မ်ားကို အ လ်င္ျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ကဆုိသည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိသမွ် အ ႀကံျပဳခ်က္ေတြ အခုတစ္ခါတည္း ရယူထားသလုိ ဗီဒီယို႐ုိက္ထား တာရွိတယ္။ အဲဒီဗီဒီီယိုကို ကၽြန္ ေတာ္ေရာ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ပါ ျပန္ ၾကည့္ပါမယ္။ ၾကည့္ၿပီးရင္အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းတင္ၿပီးလုပ္ ေဆာင္မယ့္ အစီအမံဆုံးျဖတ္ မယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က လုပ္ဖုိ႔လုိတဲ့ကိစၥေတြဆုိရင္ေပါင္း စပ္တင္ျပၿပီး လုပ္သြားမယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

 ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကလည္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမွရရွိသည့္ အ ႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အတတ္ႏုိင္ဆုံး အေျဖရွာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာက႑မ်ားမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကလည္းဆက္လက္ပါ ၀င္ကူညီၾကရန္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး ပြဲအၿပီးတြင္ တက္ေရာက္လာသူ မ်ားအား ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း သည္ အလုပ္အကိုင္ရွိသူမ်ားေန စရာအာမခံခ်က္ရရွိေရး လုပ္ ေဆာင္မည္ဟု ယင္းအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲအဖြင့္မိန္႔ခြန္း၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:7Day Daily

Unicode Version

  ကျောင်းနေအရွယ်က လေးငယ်များအလုပ်လုပ်ကိုင်နေ မှု လျော့နည်းပပျောက်စေရေးအ တွက် ကျောင်းမထားသည့်မိဘ ကို အရေးယူနိုင်သည့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းရန်အပါအဝင်လုပ်ငန်းခွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအကြံပြုချက်များကို ရန် ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ကနှစ်ရက်ကြာပြုလုပ်သည့် အ လုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှရရှိခဲ့ကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာနှင့်အ လုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးဇော်အေး မောင်ကပြောကြားသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုး ရအဖွဲ့က ဦးစီး၍ ‘အလုပ်ရှင်အ လုပ်သမားကောင်းမွန်သောဆက် ဆံရေးဆီမှ ရေရှည်တည်တံ့သော စီးပွားရေးဖွံံ့ဖြိုးမှုဆီသို့’ခေါင်းစဉ် ဖြင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ဗဟန်း မြို့နယ်ရှိ ဆရာစံပလာဇာတွင် စက်တင်ဘာ ၁၇ရက်နှင့် ၁၈ရက် တို့၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အကြံပြု ချက်များ ထွက်ရှိလာခြင်းဖြစ် သည်။

‘‘ဒီဆွေးနွေးပွဲကို အနှစ်ချုပ် လိုက်ရင် အကြံပြုချက်တွေထဲမှာ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေ ကို ကျောင်းမပို့တဲ့မိဘတွေကိုအ ရေးယူနိုင်မယ့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့ပါ တယ်။ အလုပ်သမားတွေနေထိုင် ဖို့အတွက် အိမ်ရာတွေ ဖော်ဆောင်ဖို့ပါတယ်။ လူမှုဖူလုံရေးစနစ်ပိုမိုကောင်းမွန်ဖို့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ လူမှုဖူလုံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဥပဒေလိုအပ်ချက်တွေ ပြင်ဆင်ဖို့ကိစ္စတွေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တခြားကောင်းမွန်တဲ့တင်ပြချက်တွေရှိတယ်။ ဒါတွေကို မှတ်တမ်းတင်ပြီးဘယ်လိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာ အစိုးရအဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်သွားပါမယ်’’ဟု ဦးဇော်အေးမောင်က ပြောသည်။


ကျောင်းနေအရွယ်ကလေး များသည် ဥပဒေအရလည်း လုပ် ငန်းခွင်တွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် ခွင့်မရှိသကဲ့သို့ အစိုးရကလည်း ယင်းကလေးများအတွက်လိုအပ် သည့်ထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်နေပြီ ဖြစ်၍ ကျောင်းပြင်ပမရောက်ရှိစေရန် ကြပ်မတ်မှုများပြုလုပ်ရန် ထောက်ပြအကြံပြုမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန အငြိမ်းစားဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသက်နိုင်ဦးက ပြောသည်။

‘‘ဥပဒေအရ ထိန်းကျောင်းဖို့ လိုပါတယ်။ မိဘတွေက (၁၄)နှစ် အောက်ကလေးတွေကို ကျောင်း ပို့ရတယ်။ ဒီအရွယ်က ဘယ်လိုအ လုပ်မှ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိ ပါဘူး။ ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကသူတွေကလည်း အဲဒီအရွယ်ကလေးတွေကျောင်းမှာရှိနေလား၊ အပြင် ရောက်နေလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်’’ဟု၎င်းက ပြောသည်။

အလုပ်သမားများအတွက် နေစရာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဘဏ်ချေးငွေ ရယူလုပ်ဆောင်နိုင်ရေးနှင့်အစိုးရက စိုက်ထုတ်ကူညီပေးနိုင်ရေးကိစ္စများကို အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားများက အကြံပြုခဲ့သည်။

ထို့အပြင် အလုပ်သမားဥပ ဒေများသည် ဆက်စပ်ဥပဒေတစ် ခုနှင့်တစ်ခုကြား အဓိပ္ပာယ်လွဲမှား မှုများရှိနေသည့်အတွက်အငြင်း ပွားမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း ကြောင့် အမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ရေးဆွဲ မှုများပြုလုပ်သင့်သည်ဟု အလုပ် သမားရေးရာဥပဒေကျွမ်းကျင်သူ များကထောက်ပြခဲ့သည်။

အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ သို့ တက်ရောက်လာသည့်အ လုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားနှင့်သက် ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက်ကျွမ်း ကျင်သူများက အကြံပြုမှုများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယင်းအကြံပြုချက် များကို မှတ်တမ်းတင်ကာ တိုင်း ဒေသကြီးအဆင့်မှ လုပ်ဆောင် ပေးနိုင်မည့်အချက်များကို အ လျင်မြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးဇော်အေးမောင်ကဆိုသည်။

‘‘ကျွန်တော်မှတ်မိသမျှ အ ကြံပြုချက်တွေ အခုတစ်ခါတည်း ရယူထားသလို ဗီဒီယိုရိုက်ထား တာရှိတယ်။ အဲဒီဗီဒီယိုကို ကျွန် တော်ရော၊ ဝန်ကြီးချုပ်ပါ ပြန် ကြည့်ပါမယ်။ ကြည့်ပြီးရင်အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းအဝေးတင်ပြီးလုပ် ဆောင်မယ့် အစီအမံဆုံးဖြတ် မယ်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်က လုပ်ဖို့လိုတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ပေါင်း စပ်တင်ပြပြီး လုပ်သွားမယ်’’ဟု ၎င်းကပြောသည်။

 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန် ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကလည်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှရရှိသည့် အ ကြံပြုချက်များကို အတတ်နိုင်ဆုံး အဖြေရှာ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းဆက်လက်ပါ ဝင်ကူညီကြရန် အလုပ်ရုံဆွေးနွေး ပွဲအပြီးတွင် တက်ရောက်လာသူ များအား တောင်းဆိုခဲ့သည်။

ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်း သည် အလုပ်အကိုင်ရှိသူများနေ စရာအာမခံချက်ရရှိရေး လုပ် ဆောင်မည်ဟု ယင်းအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲအဖွင့်မိန့်ခွန်း၌ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။


ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:7Day Daily


 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top