ISM ေက်ာင္းအနီးရွိ ရာသက္ပန္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းရမည့္ Grand Mya Kan Thar ကြန္ဒိုအထူးအေရာင္းျပပြဲၾကီး (AYA Home Loan ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ၁၅ ႏွစ္ အရစ္က် ဝယ္ယူႏိုင္မည္)
×

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ၿပီးေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ား၏ဘ၀မွာ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သည္။(ဓာတ္ပံု−စိုင္းေဇာ္)

အစုိးရက တစ္ရက္အနည္း ဆံုးလုပ္ခလစာ ၃,၆၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္မွာ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္အဆုိပါသတ္မွတ္ လစာအတုိင္းခံစားရရိွသည့္ အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ ၎တို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သုိ႔ ၀င္ေငြအဆင္ေျပ တုိးတက္လာေအာင္ပင္ ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားေနၾကရဆဲျဖစ္ သည္။

 လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ရိွ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတြင္ ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ မသင္းသင္း တစ္ေယာက္လကုန္ရက္ ေရာက္သည္ႏွင့္ ရရိွသည့္လစာကုိ အဆင့္ဆင့္စိစစ္ခဲြျခားကာ တစ္လလံုး သံုးစြဲေနထိုင္စားေသာက္ရန္ ေခါင္းခဲစြာစဥ္းစားေနရသည္။

 ထုိုသိ႔ုရင္ဆုိင္ရသည္မွာ ယခုမွမဟုတ္ေပ။ မသင္းသင္း တစ္ေယာက္ လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ ခန္႔က အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုသို႔ စတင္၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္စဥ္ကတည္း က ႀကံဳေတြ႕ျဖတ္သန္းေနရျခင္း ျဖစ္သည္။


သို႔ေသာ္ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ယခု လုိအခ်ိန္ခန္႔က ၎တို႔ အလုပ္သ မားမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္ခုရိွလာခဲ့သည္။ ယင္းမွာ အ စိုးရက အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ မည္ဟု ဆိုလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။

 ‘‘အနည္းဆံုးလုပ္ခသတ္ မွတ္မယ္ဆုိေတာ့ အရင္က မေလာက္မငျဖစ္ေနတာမ်ိဳးထက္ သာလာမယ္ထင္ခဲ့တာ။ အရမ္း လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာေလ’’ဟု ရန္ကုန္သို႔ တစ္ဦးတည္းေရာက္ လာၿပီး အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတြင္ ၀င္ ေရာက္လုပ္ကုိင္ကာ နယ္မွ မိသားစုအား ေထာက္ပံ့ေနသည့္ မသင္း သင္းက ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သ မားတစ္ဦး၏ တစ္ရက္အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာကုိ ၃,၆၀၀ က်ပ္အ ျဖစ္ အစိုးရက ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္၌ စတင္အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

 သုိ႔ေသာ္အလုပ္သမားအ မ်ားစုေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ မလာခဲ့ေပ။ အလုပ္သမားအမ်ား စုက ထိုစဥ္က တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္၆,၀၀၀ ခန္႔ေပးရန္ အႀကံျပဳ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကၿပီး အလုပ္ရွင္မ်ား က တစ္ရက္လုပ္ခ ၂,၀၀၀ က်ပ္ခန္႔ေပးရန္ အႀကံျပဳခဲ့ျခင္းကုိ အ ေျခခံ၍ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုုိင္ရာအမ်ိဳးသား ေကာ္မတီက လုပ္ငန္းက႑မခြဲ ျခားဘဲ အလုပ္သမား ၁၅ ဦးႏွင့္ အထက္ရိွသည့္ လုပ္ငန္းအားလံုး တြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္အတြက္ တစ္ ရက္လုပ္ခ ၃,၆၀၀ က်ပ္ ေပးရန္သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

‘‘၃,၆၀၀ သတ္မွတ္ေပး လုိက္ေတာ့ ေလာက္တယ္လည္း မဟုတ္ဘူး။ မေလာက္ဘူးလည္း မဟုတ္ဘူး။ အရင္ရတဲ့ ၀င္ေငြနဲ႔ က ဘာမွကြာမသြားဘူး’’ဟု ေရႊ ေပါက္ကံၿမိဳ႕သစ္ရိွ KPH အထည္ ခ်ဳပ္စက္႐ံုတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ ေနသည့္ မမာမာေအာင္က ေျပာ သည္။

အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ ၏ တစ္ရက္လုပ္ခ ၃,၆၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းမွာလည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ဂယက္႐ုိက္မႈ မ်ားရိွေနဆဲျဖစ္သည္။

‘‘အရင္က တစ္ရက္ကို က်ပ္ ၁,၅၀၀ ေလာက္ေပးၿပီး အျခားအ ပိုဆုေၾကးေတြထပ္ေပးတယ္။ ရက္မွန္ေၾကးတို႔၊ အခ်ိန္ပိုေၾကးတို႔ ရွိတယ္။ အခု က်ပ္ ၃,၆၀၀ ေပး တဲ့အခါမွာ အရင္ကေပးတဲ့အခြင့္ အေရးေတြမေပးေတာ့ဘူး။ လုပ္ အားညႇစ္ထုတ္မႈေတြလုပ္လာၾက တယ္။ အဲဒီလိုလုပ္လိုက္ေတာ့ တစ္လစာ၀င္ေငြက အရင္နဲ႔ မ ကြာျခားလာဘူး။ တခ်ိဳ႕ေတြဆုိရင္ အရင္ထက္ေတာင္ နည္းသြား တယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနတဲ့ၾကားက ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္တဲ့အခါမွာ ပိုၿပီးဒုကၡေရာက္ၾကတယ္’’ဟု အ နည္းဆံုးလုပ္ခလစာ၏ ေနာက္ ဆက္တဲြျပႆနာႀကံဳေတြ႕ရမႈအ ေပၚ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္မွ အ ထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ မနီလာ၀င္း က ေျပာသည္။

စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုအခ်ိဳ႕သည္ အစိုးရက အနည္းဆံုးလုပ္ခသတ္ မွတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္က တစ္ရက္လွ်င္  ၃,၆၀၀ က်ပ္ ထက္ပုိရေနေသာ လုပ္သက္ရင့္လုပ္ သားမ်ားအား လုပ္အားခေလွ်ာ့ခ် လိုက္ျခင္း၊ ယခင္က အလုပ္သ မားမ်ားအား ေပးခဲ့ၾကသည့္ အပုိဆု ေၾကးမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္လုိက္ျခင္း ျဖင့္ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြထိန္းညိႇမႈ လုပ္လာၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

  ‘‘ႏွစ္ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္အ ကုန္လံုးကုိ ၃,၆၀၀ ပဲ တန္းတူေပး လုိက္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ႀကီးသမား ေတြေတာ့ နစ္နာတာေပါ့။ ႏွစ္ ငယ္သမားေတြကေတာ့ အရင္ ထက္နည္းနည္းလစာတုိးလာတဲ့ သေဘာရိွတယ္’’ဟု A-1 အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ မအိအိခိုင္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အနည္းဆံုးလုပ္ခ လစာသတ္မွတ္ အတည္ျပဳခဲ့ သည့္ တစ္ႏွစ္ျပည့္သည္အထိ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္ရက္ လုပ္ခ ၃,၆၀၀ က်ပ္မရရိွေသး သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကလည္းရိွေန သည္။

ထိုသုိ႔ သတ္မွတ္လုပ္ခမရရိွ သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေစ်း၀ယ္ စင္တာႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား ၌ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အလုပ္သ မားမ်ားမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည္ ဟု အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္း ေဆာင္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

‘‘စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုေတြမွာ ေတာ့ အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္တဲ့ ၃,၆၀၀ မရေသးတဲ့ စက္႐ံုဆုိတာ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ပဲက်န္ မယ္ထင္တယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ေပးေနၾကၿပီ။ မရၾကေသးတဲ့သူ ေတြက်ေတာ့လည္း ဘယ္လုိနား လည္မႈနဲ႔ လုပ္ေနၾကတယ္ေတာ့ မသိဘူး။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဆက္ သြယ္တုိင္ၾကားတာေတြမရိွေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကလည္း ကူ ညီေဆာင္ရြက္ေပးရတယ္ဆုိတာ မရိွဘူး’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈ လက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေပါင္းစံုအလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးေနာ္ေအာင္ က ေျပာသည္။

အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာနကမူ ယခုအခ်ိန္အထိ အနည္းဆံုးလုပ္ခ ၃,၆၀၀ မရရိွ ေသး၍ တိုင္ၾကားမႈမရိွေသးဟု ဆုိသည္။

‘‘တခ်ိဳ႕တကယ္မရၾကေသး တာရိွေကာင္းရိွမယ္။ ဒါေပမဲ့ အနည္းဆံုးလုပ္ခေပးရမယ္ဆုိ တဲ့အခါမွာ ႁခြင္းခ်က္ရိွေသးတယ္။အလုပ္သမားဟာ အလုပ္သင္ျဖစ္ မယ္။ အစမ္းခန္႔ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ၃,၆၀၀ အျပည့္မရႏုိင္ေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ မရေသးဘူးဆိုတဲ့ သူ ေတြက အဲဒီေဘာင္ထဲ၀င္ေနမ လားဆုိတာ ၾကည့္ဖို႔လုိေသး တယ္’’ဟု အလုပ္သမားၫႊန္ၾကား ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ဆုိသည္။

 အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာသတ္ မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီရရိွေနၾကသည္ ဆုိေသာ္လည္း စား၀တ္ေရးက်ပ္ တည္းစြာ ဆက္ရိွေနျခင္းက တစ္ ႏွစ္တာျပည့္ေျမာက္ၿပီျဖစ္သည့္ အနည္းဆံုးလုပ္ခသတ္မွတ္ခ်က္ အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားရိွလာ ေစခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္က ရရိွ ခဲ့သည့္ တစ္ရက္လုပ္ခ ၃,၆၀၀ သည္ ယခုအခါေျပာင္းလဲမႈမရိွ ခဲ့ေသာ္လည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီး ျမင့္လာမႈကလည္း အလုပ္သမား မ်ားအေပၚ အဓိက႐ုိက္ခတ္မႈျဖစ္ လာသည္။

‘‘ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ႀကီးလာ ေတာ့ အရင္ ၃,၆၀၀ က်ပ္နဲ႔ ေလာက္င႐ံုရိွတဲ့ သူေတြက အခု ဆို မေလာက္ၾကေတာ့ဘူး။ အခု အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြ လစာတုိးဦး မယ္ဆိုၿပီးၾကားေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းထပ္ႀကီးလာမွာ ပိုၿပီးစုိးရိမ္ေနၾက တယ္’’ဟု ဦးေနာ္ေအာင္က ဆုိ သည္။

 ကုန္ေစ်းႏႈန္းမွာလည္း ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္က ဆန္တစ္ျပည္လွ်င္ က်ပ္ ၁,၅၀၀ မွ က်ပ္၂,၁၀၀ ၀န္းက်င္ရိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁,၅၀၀ မွ က်ပ္ ၂,၅၀၀ ခန္႔ထိရိွခဲ့ သည္။

စားအုန္းဆီမွာလည္း ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္က တစ္ပိႆာက်ပ္ ၁,၃၀၀ ခန္႔ရိွရာမွ ၂၀၁၆စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁,၆၀၀ ခန္႔အထိ တက္လာခဲ့ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံစား ေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္ တာကာလအတြင္း ျမင့္တက္မႈရိွ လာသည္ဟု အလုပ္သမားအစု အဖြဲ႕မ်ားက ေထာက္ျပသည္။

‘‘အရင္ကနဲ႔ အခုက ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမတူေတာ့ဘူးေလ။ ဥပ ေဒအရ အနည္းဆံုးလုပ္ခေျပာင္း လဲသတ္မွတ္မႈကုိ ၂ ႏွစ္ျပည့္မွ လုပ္ရမယ္ဆုိေပမယ့္ ၂ ႏွစ္မျပည့္ ခင္ ေျပာင္းေပးလို႔ရရင္ ေျပာင္း ေပးေစခ်င္တယ္’’ဟု တစ္ရက္ အနည္းဆံုးလုပ္ခ ၃,၆၀၀ က်ပ္ရရိွသည့္ မအိအိခုိင္က ေျပာသည္။

လက္ရိွအလုပ္သမားမ်ား ရရိွေနၾကသည့္ အနည္းဆံုးလုပ္ ခလစာသည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ လာျခင္းေၾကာင့္ လံုေလာက္မႈ မရိွျခင္းကုိ လက္ခံေသာ္လည္း ထပ္မံတုိးျမႇင့္ေျပာင္းလဲရန္ မျဖစ္ ႏုိင္ေၾကာင္း အလုပ္ရွင္မ်ားက ၎တုိ႔၏သေဘာထားကုိ ေျပာ သည္။

အလုပ္သမားမ်ားဘက္တြင္ အဆင္မေျပမႈ ရိွေန႐ံုသာမက ျပည္တြင္းလက္ခစားလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားသည္လည္း အ႐ႈံးခံ၍ ႐ုန္း ကန္ေနၾကရဆဲျဖစ္သည္ဟု လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားဆုိၾကသည္။

‘‘အလုပ္သမားေတြ အဆင္ မေျပတာလည္း နားလည္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ လည္း ေတာ္ေတာ့္ကုိ ခက္ခက္ခဲ ခဲ႐ုန္းေနၾကရတာပဲ။ အခုတစ္ ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာကုိ လုပ္ ငန္းေတြ ရပ္မသြားရေအာင္ပဲ ႀကိဳးစားတင္းခံေနၾကရတာ’’ဟု လက္ ခစားအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းလုပ္ ကုိင္ေနသည့္ PRINCESS POWER ကုမၸဏီဒါ႐ုိက္တာ ဦး ထြန္းထြန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ စက္႐ံု၊ အ လုပ္႐ံုအမ်ားစုတြင္ ဦးစီးလုပ္ကုိင္ ေနၾကသည့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားသည္ တစ္ဆင့္ခံ လက္ခ စားအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္၍ အက်ိဳးအျမတ္မွာ တစ္ဖက္ကေပးသည့္ လက္ခစားေစ်းႏႈန္း ႏွင့္ ထုတ္ကုန္အမွာ (ေအာ္ဒါ)ရရိွမႈေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။

‘‘ဒီႏွစ္ထဲမွာက စက္႐ံုအမ်ား စု ေအာ္ဒါလည္းနည္းလာတယ္။ လက္ခတိုးေတာင္းတာကိုလည္း တစ္ဖက္က လက္မခံဘူး။ လက္ခ စားလုပ္တာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ ႏုိင္ငံတည္းမဟုတ္ဘူး။ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္တို႔လို အျခားႏုိင္ငံေတြလည္း ရွိတယ္။ အားလံုးကို ေပးတဲ့ေစ်း က တစ္ေျပးညီပဲ။ တိုးေတာင္းမရ လို႔ ယူမလုပ္ဘူးဆုိရင္ ဒီကစက္႐ံု ေတြပိတ္ၿပီးရပ္လုိက္ၾက႐ံုပဲရွိ ေတာ့မွာ’’ဟု လိႈင္သာယာစက္မႈ ဇုန္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ရက္အနည္း ဆံုး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ၿပီး တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ႀကံဳေတြ႕သည့္အေျခအေနသည္ အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမားႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမရွိဘဲ နစ္နာမႈမ်ားကို အမ်ားဆံုးႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေနအထားတြင္ရွိေနသည္ဟု ႏွစ္ဖက္စလံုးက ယူဆၾကသည္။

ယင္းအေျခအေနကို ဦး ေဆာင္၍ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္မႈလုပ္ ရန္မွာ အစိုးရတြင္ အဓိကတာ ၀န္ရွိေနေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ ထိ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အားရစရာအေျခအေနမရွိဟု ႏွစ္ ဖက္စလံုးက ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေန သည္။

‘‘တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ရတဲ့အေနအထားက ထိေရာက္မႈရွိ၊ မရွိ၊ အားနည္း ခ်က္ေတြဘာရွိမလဲဆုိတာ ျပန္ လည္သံုးသပ္ဖို႔လိုေနေပမယ့္ ၀န္ ႀကီးဌာနအပိုင္းက ဒါေတြကို လုပ္ ဖို႔ကို ေႏွးေကြးေနတာေတြ႕ရတယ္’’ ဟု ဦးေနာ္ေအာင္ဆန္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္မူ အလုပ္ ရွင္၊ အလုပ္သမားႏွစ္ဖက္အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲသာရွိၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ဦးမည္မဟုတ္ဟု အလုပ္သမား၊ လူ၀န္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ဆုိသည္။

ထိုသို႔ တစ္ႏွစ္တာကာလအ တြင္း တစ္ရက္လုပ္ခ ၃,၆၀၀က်ပ္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ အလုပ္ရွင္၊ အ လုပ္သမား ႏွစ္ဖက္စလံုးကအ ဆင္မေျပဟု ညည္းတြားမႈမ်ားရွိ ေနေသာ္လည္း အခ်ိန္မီျပန္ လည္သံုးသပ္မႈမရွိပါက ဒုတိယ တစ္ႏွစ္ကို ယင္းႏႈန္းထားျဖင့္ပင္ ဆက္သြားရဦးမည္ျဖစ္သည္။


ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:7Day Daily

#Unicode Version
အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာသတ်မှတ်ပြီးသော်လည်း အလုပ်သမားများ၏ဘဝမှာ ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်သည်။(ဓာတ်ပုံ−စိုင်းဇော်)

အစိုးရက တစ်ရက်အနည်း ဆုံးလုပ်ခလစာ ၃,၆၀၀ ကျပ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်မှာ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင် တစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်အဆိုပါသတ်မှတ် လစာအတိုင်းခံစားရရှိသည့် အလုပ်သမားအများစုမှာ ၎င်းတို့မျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့ ဝင်ငွေအဆင်ပြေ တိုးတက်လာအောင်ပင် ရုန်းကန် လှုပ်ရှားနေကြရဆဲဖြစ် သည်။

 လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်ရှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မသင်းသင်း တစ်ယောက်လကုန်ရက် ရောက်သည်နှင့် ရရှိသည့်လစာကို အဆင့်ဆင့်စိစစ်ခွဲခြားကာ တစ်လလုံး သုံးစွဲနေထိုင်စားသောက်ရန် ခေါင်းခဲစွာစဉ်းစားနေရသည်။

 ထိုသိ့ုရင်ဆိုင်ရသည်မှာ ယခုမှမဟုတ်ပေ။ မသင်းသင်း တစ်ယောက် လွန်ခဲ့သည့် သုံးနှစ် ခန့်က အထည်ချုပ်စက်ရုံသို့ စတင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်စဉ်ကတည်း က ကြုံတွေ့ဖြတ်သန်းနေရခြင်း ဖြစ်သည်။


သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ယခု လိုအချိန်ခန့်က ၎င်းတို့ အလုပ်သ မားများအတွက် မျှော်လင့်ချက် တစ်ခုရှိလာခဲ့သည်။ ယင်းမှာ အ စိုးရက အလုပ်သမားများအတွက် အနည်းဆုံးလုပ်ခလစာသတ်မှတ် မည်ဟု ဆိုလာခြင်းကြောင့်ဖြစ် သည်။

 ‘‘အနည်းဆုံးလုပ်ခသတ် မှတ်မယ်ဆိုတော့ အရင်က မလောက်မငဖြစ်နေတာမျိုးထက် သာလာမယ်ထင်ခဲ့တာ။ အရမ်း လည်း မျှော်လင့်ခဲ့တာလေ’’ဟု ရန်ကုန်သို့ တစ်ဦးတည်းရောက် လာပြီး အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် ဝင် ရောက်လုပ်ကိုင်ကာ နယ်မှ မိသားစုအား ထောက်ပံ့နေသည့် မသင်း သင်းက ဆိုသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်သ မားတစ်ဦး၏ တစ်ရက်အနည်းဆုံး လုပ်ခလစာကို ၃,၆၀၀ ကျပ်အ ဖြစ် အစိုးရက ၂၀၁၅ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်၌ စတင်အတည်ပြု သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့သည်။

 သို့သော်အလုပ်သမားအ များစုမျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့ ဖြစ် မလာခဲ့ပေ။ အလုပ်သမားအများ စုက ထိုစဉ်က တစ်ရက်လျှင် ကျပ်၆,၀၀၀ ခန့်ပေးရန် အကြံပြု တောင်းဆိုခဲ့ကြပြီး အလုပ်ရှင်များ က တစ်ရက်လုပ်ခ ၂,၀၀၀ ကျပ်ခန့်ပေးရန် အကြံပြုခဲ့ခြင်းကို အ ခြေခံ၍ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ သတ်မှတ်ရေးဆိုုင်ရာအမျိုးသား ကော်မတီက လုပ်ငန်းကဏ္ဍမခွဲ ခြားဘဲ အလုပ်သမား ၁၅ ဦးနှင့် အထက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းအားလုံး တွင် လုပ်ကိုင်နေကြသည့် အလုပ်သမားတစ်ယောက်အတွက် တစ် ရက်လုပ်ခ ၃,၆၀၀ ကျပ် ပေးရန်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

‘‘၃,၆၀၀ သတ်မှတ်ပေး လိုက်တော့ လောက်တယ်လည်း မဟုတ်ဘူး။ မလောက်ဘူးလည်း မဟုတ်ဘူး။ အရင်ရတဲ့ ဝင်ငွေနဲ့ က ဘာမှကွာမသွားဘူး’’ဟု ရွှေ ပေါက်ကံမြို့သစ်ရှိ KPH အထည် ချုပ်စက်ရုံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင် နေသည့် မမာမာအောင်က ပြော သည်။

အလုပ်သမားတစ်ယောက် ၏ တစ်ရက်လုပ်ခ ၃,၆၀၀ ကျပ် သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းမှာလည်း ယခုအချိန်အထိ ဂယက်ရိုက်မှု များရှိနေဆဲဖြစ်သည်။

‘‘အရင်က တစ်ရက်ကို ကျပ် ၁,၅၀၀ လောက်ပေးပြီး အခြားအ ပိုဆုကြေးတွေထပ်ပေးတယ်။ ရက်မှန်ကြေးတို့၊ အချိန်ပိုကြေးတို့ ရှိတယ်။ အခု ကျပ် ၃,၆၀၀ ပေး တဲ့အခါမှာ အရင်ကပေးတဲ့အခွင့် အရေးတွေမပေးတော့ဘူး။ လုပ် အားညှစ်ထုတ်မှုတွေလုပ်လာကြ တယ်။ အဲဒီလိုလုပ်လိုက်တော့ တစ်လစာဝင်ငွေက အရင်နဲ့ မ ကွာခြားလာဘူး။ တချို့တွေဆိုရင် အရင်ထက်တောင် နည်းသွား တယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ကြားက ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ တက်တဲ့အခါမှာ ပိုပြီးဒုက္ခရောက်ကြတယ်’’ဟု အ နည်းဆုံးလုပ်ခလစာ၏ နောက် ဆက်တွဲပြဿနာကြုံတွေ့ရမှုအ ပေါ် ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်မှ အ ထည်ချုပ် အလုပ်သမားခေါင်း ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ မနီလာဝင်း က ပြောသည်။

စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံအချို့သည် အစိုးရက အနည်းဆုံးလုပ်ခသတ် မှတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် ယခင်က တစ်ရက်လျှင်  ၃,၆၀၀ ကျပ် ထက်ပိုရနေသော လုပ်သက်ရင့်လုပ် သားများအား လုပ်အားခလျှော့ချ လိုက်ခြင်း၊ ယခင်က အလုပ်သ မားများအား ပေးခဲ့ကြသည့် အပိုဆု ကြေးများကို ပယ်ဖျက်လိုက်ခြင်း ဖြင့် ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေထိန်းညှိမှု လုပ်လာကြခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

  ‘‘နှစ်ကြီးကြီးငယ်ငယ်အ ကုန်လုံးကို ၃,၆၀၀ ပဲ တန်းတူပေး လိုက်တဲ့အတွက် နှစ်ကြီးသမား တွေတော့ နစ်နာတာပေါ့။ နှစ် ငယ်သမားတွေကတော့ အရင် ထက်နည်းနည်းလစာတိုးလာတဲ့ သဘောရှိတယ်’’ဟု A-1 အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် မအိအိခိုင်က ပြောသည်။

ထို့အပြင် အနည်းဆုံးလုပ်ခ လစာသတ်မှတ် အတည်ပြုခဲ့ သည့် တစ်နှစ်ပြည့်သည်အထိ အချို့လုပ်ငန်းများတွင် တစ်ရက် လုပ်ခ ၃,၆၀၀ ကျပ်မရရှိသေး သည့် ဖြစ်စဉ်များကလည်းရှိနေ သည်။

ထိုသို့ သတ်မှတ်လုပ်ခမရရှိ သည့်လုပ်ငန်းများတွင် ဈေးဝယ် စင်တာနှင့် စားသောက်ဆိုင်များ ၌ လုပ်ကိုင်နေသည့် အလုပ်သ မားများမှာ အများဆုံးဖြစ်နေသည် ဟု အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်း ဆောင်အချို့က ပြောသည်။

‘‘စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေမှာ တော့ အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်တဲ့ ၃,၆၀၀ မရသေးတဲ့ စက်ရုံဆိုတာ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကျန် မယ်ထင်တယ်။ အများစုကတော့ ပေးနေကြပြီ။ မရကြသေးတဲ့သူ တွေကျတော့လည်း ဘယ်လိုနား လည်မှုနဲ့ လုပ်နေကြတယ်တော့ မသိဘူး။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆက် သွယ်တိုင်ကြားတာတွေမရှိတော့ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း ကူ ညီဆောင်ရွက်ပေးရတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး’’ဟု မြန်မာနိုင်ငံစက်မှု လက်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ပေါင်းစုံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးနော်အောင် က ပြောသည်။

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာနကမူ ယခုအချိန်အထိ အနည်းဆုံးလုပ်ခ ၃,၆၀၀ မရရှိ သေး၍ တိုင်ကြားမှုမရှိသေးဟု ဆိုသည်။

‘‘တချို့တကယ်မရကြသေး တာရှိကောင်းရှိမယ်။ ဒါပေမဲ့ အနည်းဆုံးလုပ်ခပေးရမယ်ဆို တဲ့အခါမှာ ခြွင်းချက်ရှိသေးတယ်။အလုပ်သမားဟာ အလုပ်သင်ဖြစ် မယ်။ အစမ်းခန့်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ၃,၆၀၀ အပြည့်မရနိုင်သေးဘူး။ အဲဒီတော့ မရသေးဘူးဆိုတဲ့ သူ တွေက အဲဒီဘောင်ထဲဝင်နေမ လားဆိုတာ ကြည့်ဖို့လိုသေး တယ်’’ဟု အလုပ်သမားညွှန်ကြား ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ် ဦးမျိုးအောင်က ဆိုသည်။

 အလုပ်သမားအများစုမှာ အနည်းဆုံး လုပ်ခလစာသတ် မှတ်ချက်နှင့် အညီရရှိနေကြသည် ဆိုသော်လည်း စားဝတ်ရေးကျပ် တည်းစွာ ဆက်ရှိနေခြင်းက တစ် နှစ်တာပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်သည့် အနည်းဆုံးလုပ်ခသတ်မှတ်ချက် အပေါ် မေးခွန်းထုတ်မှုများရှိလာ စေခဲ့သည်။

လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်က ရရှိ ခဲ့သည့် တစ်ရက်လုပ်ခ ၃,၆၀၀ သည် ယခုအခါပြောင်းလဲမှုမရှိ ခဲ့သော်လည်း ကုန်ဈေးနှုန်းကြီး မြင့်လာမှုကလည်း အလုပ်သမား များအပေါ် အဓိကရိုက်ခတ်မှုဖြစ် လာသည်။

‘‘ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ ကြီးလာ တော့ အရင် ၃,၆၀၀ ကျပ်နဲ့ လောက်ငရုံရှိတဲ့ သူတွေက အခု ဆို မလောက်ကြတော့ဘူး။ အခု အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ လစာတိုးဦး မယ်ဆိုပြီးကြားတော့ ကုန်ဈေးနှုန်းထပ်ကြီးလာမှာ ပိုပြီးစိုးရိမ်နေကြ တယ်’’ဟု ဦးနော်အောင်က ဆို သည်။

 ကုန်ဈေးနှုန်းမှာလည်း ၂၀၁၅ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်က ဆန်တစ်ပြည်လျှင် ကျပ် ၁,၅၀၀ မှ ကျပ်၂,၁၀၀ ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင် ကျပ် ၁,၅၀၀ မှ ကျပ် ၂,၅၀၀ ခန့်ထိရှိခဲ့ သည်။

စားအုန်းဆီမှာလည်း ၂၀၁၅ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်က တစ်ပိဿာကျပ် ၁,၃၀၀ ခန့်ရှိရာမှ ၂၀၁၆စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင် ကျပ် ၁,၆၀၀ ခန့်အထိ တက်လာခဲ့ သည်။

ထို့ကြောင့် အခြေခံစား သောက်ကုန်ဈေးနှုန်းမှာ တစ်နှစ် တာကာလအတွင်း မြင့်တက်မှုရှိ လာသည်ဟု အလုပ်သမားအစု အဖွဲ့များက ထောက်ပြသည်။

‘‘အရင်ကနဲ့ အခုက ကုန် ဈေးနှုန်းမတူတော့ဘူးလေ။ ဥပ ဒေအရ အနည်းဆုံးလုပ်ခပြောင်း လဲသတ်မှတ်မှုကို ၂ နှစ်ပြည့်မှ လုပ်ရမယ်ဆိုပေမယ့် ၂ နှစ်မပြည့် ခင် ပြောင်းပေးလို့ရရင် ပြောင်း ပေးစေချင်တယ်’’ဟု တစ်ရက် အနည်းဆုံးလုပ်ခ ၃,၆၀၀ ကျပ်ရရှိသည့် မအိအိခိုင်က ပြောသည်။

လက်ရှိအလုပ်သမားများ ရရှိနေကြသည့် အနည်းဆုံးလုပ် ခလစာသည် ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့် လာခြင်းကြောင့် လုံလောက်မှု မရှိခြင်းကို လက်ခံသော်လည်း ထပ်မံတိုးမြှင့်ပြောင်းလဲရန် မဖြစ် နိုင်ကြောင်း အလုပ်ရှင်များက ၎င်းတို့၏သဘောထားကို ပြော သည်။

အလုပ်သမားများဘက်တွင် အဆင်မပြေမှု ရှိနေရုံသာမက ပြည်တွင်းလက်ခစားလုပ်ငန်းရှင် များသည်လည်း အရှုံးခံ၍ ရုန်း ကန်နေကြရဆဲဖြစ်သည်ဟု လုပ် ငန်းရှင်များဆိုကြသည်။

‘‘အလုပ်သမားတွေ အဆင် မပြေတာလည်း နားလည်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ လည်း တော်တော့်ကို ခက်ခက်ခဲ ခဲရုန်းနေကြရတာပဲ။ အခုတစ် နှစ်တာကာလအတွင်းမှာကို လုပ် ငန်းတွေ ရပ်မသွားရအောင်ပဲ ကြိုးစားတင်းခံနေကြရတာ’’ဟု လက် ခစားအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းလုပ် ကိုင်နေသည့် PRINCESS POWER ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာ ဦး ထွန်းထွန်းက ပြောသည်။

မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်ရုံ၊ အ လုပ်ရုံအများစုတွင် ဦးစီးလုပ်ကိုင် နေကြသည့် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်း ရှင်များသည် တစ်ဆင့်ခံ လက်ခ စားအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေကြသူများ ဖြစ်၍ အကျိုးအမြတ်မှာ တစ်ဖက်ကပေးသည့် လက်ခစားဈေးနှုန်း နှင့် ထုတ်ကုန်အမှာ (အော်ဒါ)ရရှိမှုပေါ်တွင် မူတည်နေသည်။

‘‘ဒီနှစ်ထဲမှာက စက်ရုံအများ စု အော်ဒါလည်းနည်းလာတယ်။ လက်ခတိုးတောင်းတာကိုလည်း တစ်ဖက်က လက်မခံဘူး။ လက်ခ စားလုပ်တာ ကျွန်တော်တို့ တစ် နိုင်ငံတည်းမဟုတ်ဘူး။ ဘင်္ဂလား ဒေ့ရှ်တို့လို အခြားနိုင်ငံတွေလည်း ရှိတယ်။ အားလုံးကို ပေးတဲ့ဈေး က တစ်ပြေးညီပဲ။ တိုးတောင်းမရ လို့ ယူမလုပ်ဘူးဆိုရင် ဒီကစက်ရုံ တွေပိတ်ပြီးရပ်လိုက်ကြရုံပဲရှိ တော့မှာ’’ဟု လှိုင်သာယာစက်မှု ဇုန်ရှိ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။

ထို့ကြောင့် တစ်ရက်အနည်း ဆုံး လုပ်ခလစာ သတ်မှတ်ပြီး တစ်နှစ်တာအတွင်း ကြုံတွေ့သည့်အခြေအနေသည် အလုပ်ရှင်၊အလုပ်သမားနှစ်ဖက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုမရှိဘဲ နစ်နာမှုများကို အများဆုံးကြုံတွေ့နေရသည့် အနေအထားတွင်ရှိနေသည်ဟု နှစ်ဖက်စလုံးက ယူဆကြသည်။

ယင်းအခြေအနေကို ဦး ဆောင်၍ ပြောင်းလဲပြုပြင်မှုလုပ် ရန်မှာ အစိုးရတွင် အဓိကတာ ဝန်ရှိနေသော်လည်း ယခုအချိန် ထိ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် အားရစရာအခြေအနေမရှိဟု နှစ် ဖက်စလုံးက ဝေဖန်မှုများရှိနေ သည်။

‘‘တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ရတဲ့အနေအထားက ထိရောက်မှုရှိ၊ မရှိ၊ အားနည်း ချက်တွေဘာရှိမလဲဆိုတာ ပြန် လည်သုံးသပ်ဖို့လိုနေပေမယ့် ဝန် ကြီးဌာနအပိုင်းက ဒါတွေကို လုပ် ဖို့ကို နှေးကွေးနေတာတွေ့ရတယ်’’ ဟု ဦးနော်အောင်ဆန်းက မှတ်ချက်ပြုသည်။

အစိုးရအနေဖြင့်မူ အလုပ် ရှင်၊ အလုပ်သမားနှစ်ဖက်အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေဆဲသာရှိပြီး ယခုအချိန်တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ဦးမည်မဟုတ်ဟု အလုပ်သမား၊ လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမျိုးအောင်က ဆိုသည်။

ထိုသို့ တစ်နှစ်တာကာလအ တွင်း တစ်ရက်လုပ်ခ ၃,၆၀၀ကျပ်သတ်မှတ်ချက်မှာ အလုပ်ရှင်၊ အ လုပ်သမား နှစ်ဖက်စလုံးကအ ဆင်မပြေဟု ညည်းတွားမှုများရှိ နေသော်လည်း အချိန်မီပြန် လည်သုံးသပ်မှုမရှိပါက ဒုတိယ တစ်နှစ်ကို ယင်းနှုန်းထားဖြင့်ပင် ဆက်သွားရဦးမည်ဖြစ်သည်။ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:7Day Daily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top